Rotonde met fietsstroken

Ik wil jullie meenemen naar een rotonde in mijn woonwijk. ( 52.508826, 4.772863) is voorzien van fietsstroken op en vlak voor de rotonde. Als je de rotonde als fietser wilt oprijden, dan staan daar haaientanden voor zowel de auto als voor de fietsstrook. Dit geeft verwarring in de volgende situatie:
Een auto rijdt al op de rotonde en een fietser wil via de fietsstrook de fietsstrook op de rotonde oprijden. Dus de fietser komt parallel te rijden met de auto op de rotonde. De vraag is: Heeft de auto nu voorrang of de fietser? Mijns inziens de fietser omdat de auto de fietser op de fietsstrook altijd voorrang moet verlenen en daar te gast is.

Ik wacht jullie reacties graag af.

Paul
i

Een fietsstrook maakt gewoon deel uit van de rijbaan. De fietser moet dus voorrang verlenen aan de auto óp de rotonde.

Overigens zijn rotondes mét fietsstroken zowat de gevaarlijkste rotondes die er voor fietsers bestaan, omdat ze een automobilist de mogelijkheid geven een fietser óp de rotonde te passeren en vervolgens af te slaan. De minst gevaarlijke rotondes zijn die zonder fietsvoorziening (dus zonder fietsstrook en zonder vrijliggend fietspad), omdat de fietser daar meegaat in de stroom en zelf zijn plaats op de weg kan bepalen (en zich dus zichtbaar kan maken). Maar die zijn alleen geschikt voor een beperkte intensiteit (ongeveer 2000 motervoertuigbewegingen/dag).

Ik zie trouwens op de foto dat die fietsstroken ook nog eens akelig smal zijn: ook dat werkt ongevallen in de hand.

https://www.demorgen.be/nieuws/rotondes-gevaarlijk-voor-fietsers~bc6fcb9e/

De auto heeft voorrang maar zolang de auto niet op en voldoende ver van de fietsstrook rijdt zie ik niet waarom je als fietser zou wachten.

De rotonde heeft trouwens nog meer gekkigheden (Google streetview), als je van het fietspad langs de Zonnebaars de rotondo op komt, moet een auto die vanaf de Schaatsenrijder komt en de Regenboogforel op wil rijden dan voorrang geven of niet?

Fietsstrook te herkennen aan fietssymbool op de strook.
Fietsstrook met doorgetrokken lijn: auto’s/brommers mogen hier niet over rijden
Fietsstrook met onderbroken lijn: auto’s/brommers mogen hier wél rijden maar fietsers niet hinderen
Fietssuggestiestrook te herkennen aan ontbreken fietssymbool, heeft geen juridische betekenis en kan gewoon gezien worden als rijbaan.

De rotonde in Krommenie is een heel bijzondere omdat de fietsstrook niet geheel op de rotonde ligt en de aanduiding als fietsstrook niet op alle kwadranten geplaatst is… lekker verwarrend.

De auto op de rotonde heeft voorrang op de fietser die voorrang moet geven aan alle verkeer op de rotonde. De auto mag zelfs over de fietsstrook rijden om voor te sorteren om af te slaan zolang daar geen fietsers gehinderd worden. De fietser rijdt echter nog op de zijstraat en kan dus niet gehinderd worden want hij moet immers voorrang geven.

Op het moment dat de fietser op de rotonde rijdt heeft de fietser echter voorrang op de auto.

Onduidelijkheid/verwarring en dus grote kans op aanrijdingen. Bij deze rotonde kan de fietsstrook beter verwijderd worden en omgebouwd tot een fietsstraat: auto’s mogen niet inhalen en de fietsers op de rotonde niet hinderen. Nog beter als ook de aanvoerende straten fietsstraten worden.