Speed pedelec op het fietspad

Sinds enige weken rij ik rond op een supersnelle speed pedelec die ik gebruik voor werkbezoeken in de regio en uiteraard recreatief. Mijn blauwe kentekenplaat wordt volgende maand vevangen door een gele kentekenplaat waardoor mijn fiets volgens de wet een bromfiets wordt.

Er zijn twee belangrijke gevolgen van deze wijziging:

  • ik moet binnen de bebouwde kom op de rijbaan gaan rijden, ga ik niet doen wegens te gevaarlijk, liever een boete dan een rolstoel
  • ik mag als bromfiets niet langer op het onverplichte fietspad rijden (bord G13 met de tekst fietspad) wat betekent dat al die mooie fietspaden in NL opeens niet meer toegankelijk zouden zijn en de kortere routes niet meer genomen kunnen worden.

Ook op het tweede punt zal ik mij niet aan de wet houden en gewoon op het fietspad blijven rijden. Ik heb de speed pedelec gekocht om relatief korte ritjes (10-60km) niet langer met de auto te maken, goed voor het milieu en mijn portemonnee maar als eventuele boetes voor het rijden over het fietspad gaan oplopen omdat er overijverige boswachters of andere BOA’s rondlopen dan zal ik overwegen om de fiets te verkopen en voortaan alle ritten weer met de auto te gaan maken…

Volgens mij kan dit niet de bedoeling zijn, een speed pedelec is een fiets die dankzij de geruisloze elektromotor sneller KAN rijden dan een gewone fiets maar het blijft een fiets: geen geluidsoverlast, geen stankoverlast zoals van snor- en bromfietsen, laag energieverbruik en draagt bij aan de gezondheid.

Ik vind dat de wet aangepast moet worden: de speed pedelec hoort gewoon op het fietspad thuis en moet zich aanpassen aan de andere weggebruikers zoals dat overal in het verkeer gebruikelijk is. Artikel 5 van de WVW is al voldoende: als verkeersdeelnemer mag je geen hinder of geen gevaar voor andere weggebruikers veroorzaken.

Ik vind dat de Fietsersbond haar eerdere standpunt, dat de speed pedelec van het fietspad geweerd moet worden, moet heroverwegen. De speed pedelec is potentieel het beste alternatief voor de auto als deze fietsen op het fietspad toegelaten worden: veiliger, gezonder en beter voor het milieu.

Ik ben het helemaal eens met @Lomito. Ik fiets van Delfzijl naar Groningen (30 km) woon werkverkeer. Natuurlijk minder ik vaart op fietspaden in de bebouwde kom tot max 25. Mijn Stromer st2 kan voor een fiets snel maar is veel te traag om veilig tussen auto’s te fietsen. Als (ook) motorrijder heb ik geleerd dat mijn veiligheid wordt bepaald door de afstand tot mijn voor- en achterligger. Omdat een e-bike veel langzamer is dan een auto is de rijbaan levensgevaarlijk. Het idee om een snelle e-bike pas toe te staan op het fietspad wanneer de snelheid extern begrensd kan worden vind ik dwaas, zo’n regel geldt toch ook niet voor auto’s en motoren.
Ik heb mijn fiets gekocht voor gezond en veilig woon werkverkeer. Wanneer deze absurde regels echt gehandhaafd zullen worden dan zet ik mijn fiets te koop en schaf weer een motor aan.

1 like

Lomito verwoordt het mooi. Ik ben het er geheel mee eens.
Ik vind dat zowel de wetgever als de Fietsersbond hun standpunt moeten herzien.

Ik zie de laatste wijzigingen op spedelec-gebied in de categorie overregulering thuishoren. Iedereen moet in het verkeer z’n verstand gebruiken, zowel voor de medeweggebruikers als voor zichzelf. Laat mij lekker zonder helm fietsen, langzaam waar het moet, snel waar het kan.

1 like

Zeker nog nooit op een fietspad van 1,5 meter breed ingehaald door een speed fiets die 50 rijdt zonder even te bellen daat ie eraan komt. Door de stad scheuren ze ook. Pedelecs op de rijbaan punt.
Heeft ook een voordeel; ik koop of maak een nep blauwe plaat zodat ik op mijn gewone fiets ook op de rijbaan mag rijden.

Ik snap helemaal dat speed pedelec gebruikers liever niet op de rijbaan willen rijden en ook de milieuvoordelen onderschrijf ik en zijn echter ook andere kanten van de zaak.

Artikel 5 van de WVW is al voldoende: als verkeersdeelnemer mag je geen hinder of geen gevaar voor andere weggebruikers veroorzaken.

Het probleem met regels is dat ze ook gehandhaafd moeten worden en dat zie ik wat betreft onveilig gedrag op de fiets niet zo snel gaan gebeuren. Er zal een belangrijk deel van de speed pedelec bestuurders zich redelijk gedragen in combinatie met tragere fietsers, maar, een deel zal ook met te hoge snelheid rijden, snelheid is verslavend.

Het voordeel van de regel dat speed pedelecs op de rijweg moeten is dat hij makkelijker te handhaven is, of en hoe dat ook gaat gebeuren moeten we zien maar het is in ieder geval makkelijker dan artikel 5 handhaven.

Vergeet het maar, speed pedelecs blijven massaal op het fietspad rijden, boetes nemen we voor lief.

Het is terecht dat speed pedelecs op het fietspad blijven rijden. In mijn ogen moeten er 2 dingen gebeuren:

  1. Fietspaden in de bebouwde kom of in recreatief gebied wat zich niet leent voor hoge snelheden moeten een snelheidslimiet van bij voorkeur 28 km per uur. We moeten in fietsland niet die rare tientallen overnemen uit autoland. Met de wettelijke marge kun je dan tot 30 km/u rijden maar psychologisch werkt mijns inziens 28 km per uur beter (zodra de 3 op de teller verschijnt voel je je ook in overtreding
  2. Het gaat natuurlijk mis bij de controle. Hoe doen we dat? De fietsersbond maakt een app waarop de pedalen gebruiker een piepje op zijn mobiel krijgt als zij/hij een 28 km/u zone bereikt en die bijhoudt of je je ook aan de snelheid houdt. Bij controle kun je dan laten zien dat je aan de snelheid en uit geanonimiseerde data verzameling kun je zien waar gerichte controle zin heeft.

Daarnaast is en blijft het allerbelangrijkste dat hardfietsers en niet zo hardfietsers hiet doorduwen, omdat ze mensen recht te hebben, maar blijven reageren op anderen.

Zo’n verbanningmaatregel van alle speedpedalen gebruikers van het fietspad af is een maatregel uit de oude voor digitale wereld er is een beter antwoord nodig dat ook de veiligheid dient, uitgaat van verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, maar wel controleerbaar zijn. Wij van de fietsersbond hebben een uitmuntende routeplanner voor fietsers gemaakt, zo’n app die je gratis krijgt bij aanschaf van een speed pedalec lijkt mij een goed antwoord. Het negeert de terechte veiligheidszorgen niet. Ontheffing van het fietspad gebruik verbod, als de app gebruikt. Dat moet toch een fluitje van een cent zijn

Geen touw aan vast te knopen…

Geen touw aan vast te knopen…

Wat is er niet duidelijk?

Het pleidooi van Ton is voor ISA ofwel Intelligente snelheidsaanpassing voor de speed pedelec.

Technische uitvoerbaarheid is denk ik wel een punt, GPS is vaak niet nauwkeurig genoeg om het verschil te zien tussen het fietspad en de naastgelegen weg. Of … geldt de snelheidsbeperking als de ondergrond rood is :wink:

Op Wikipedia lees ik dat 75% van de testrijders positief waren over het geteste ISA-systeem, vreemd dat het nog niet voor auto’s is ingevoerd.

Oké, ik haal het er gewoon niet uit… ISA zal in landen die veel vrijheid bieden aan de inwonenden niet snel ingevoerd worden omdat je daarmee de eigen verantwoordelijkheid wegneemt bij de verkeersdeelnemers. In landen met beter ontwikkelde staatsrepressie zal ISA wel een goede kans maken. In Noord Korea zal ISA gemakkelijker ingevoerd worden dan in de VS.

De politie is zelf niet eens op de hoogte van de nieuwe regelgeving. Op het Facebook account van Stromer was een bericht dat een Stromer-rijder vanuit een rijdende politieauto naar het fietspad verwezen werd. Daarop is de fiets omgedraaid en heeft de achtervolging ingezet en de politiewagen staande gehouden. Na uitleg en foto-sessie heeft één van de agenten een ritje gemaakt op de fiets en was behoorlijk onder de indruk gezien de brede glimlach.

Dergelijke berichten sterken de speed pedelec rijders om vooral het fietspad te blijven gebruiken.

Kan me er wel in vinden. Sinds 2 maanden verplicht op de rijbaan.positieve punten: het rijd lekker door. De negatieve:

  • ouderen snappen er niets van, een fietser op de rijbaan?? En wordt dus ook aangesproken of ik zo vriendelijk wil zijn weg te wezen
  • auto’s proberen je op alle mogelijke manieren in te halen
  • het snelheidsverschil is bizar, geen auto rijd 50, maar vaak vele malen harder
  • sommige automobilisten doen aan bumperkleven, of in dit geval bagagedrager plakken of zo iets. Als je 1 keer hard remt rijden ze over je heen.
    Kortom, het is gewoon te gevaarlijk. Ik weet niet wat de minister gerookt heeft toen ie deze wet tekende, maar dat moet goed spul zijn geweest. Ze bekijken het maar met hun wetten, ik ga niet de auto in, maar blijf lekker door fietsen OP HET FIETSPAD. Iedereen doen en je verstand gebruiken. Binnen de bebouwde kom waar het druk is de Ondersteuning naar minimaal en de snelheid laag houden. Daar buiten of waar het kan, knallen met je fiets. Laat die bekeuring maar komen. De Fietsersbond moet niet zo snel happen. Speed pedelecs horen niet tussen de auto’s. Net als brommers en snorfietsen niet. Dus eerst infrastructuur op orde en dan nieuwe regels. Tot die tijd, allemaal samen op het fietspad en een beetje rekening met elkaar houden, dus niet met 40 een kind inhalen die append op zijn telefoon zit. Die slingeren nu eenmaal dus ffe oppassen, en iedereen blij. Gegroet

Robin, jouw ervaringen zijn ook die van de meeste speed pedelec rijders: niet-te-doen! Wat zou ik graag zien dat iedereen die heeft bijgedragen aan de huidige regelgeving een weekje met een speed pedelec naar het werk gaat rijden om te ervaren wat die regels in de praktijk betekenen.

Toch maar even, al zal dit niet binnen komen bij de hard-core speeders.

Kennelijk zijn automobilisten (en een enkele boevenvanger) niet bekend met de nieuwe regelgeving. Dat heeft dus niets te maken me de sterkte van de wiet, maar met het slapen van de ambtenaren daarna. De overheid heeft (“gewoon”) onvoldoende voorlichting gegeven richting automobilisten. Maar ook de ANWB heeft zitten slapen. Ben er lid van, maar kan me geen indringend verhaal/oproep/social-media campagne herinneren.
Dus nix terug naar het fietspad, betere voorlichting!

Sorry jongens, maar misschien moet de Fietsersbond een brief aan Justitie schrijven over de nieuw manier van wet overtredend gedrag op het fietspad …

Feitelijk keren wij, de snelle fietsers, niet terug naar het fietspad, we zijn daar nooit weggeweest. Als er iemand terugkeert dan is het vooral de overheid, te beginnen met de provincie Gelderland en er volgen meer (Utrecht) maar ook de Fietsersbond heeft de aanvankelijke Raus! verlaten en haakt nu aan bij de provincie Gelderland. Uiteraard gaat dit gepaard met de nodige misten en maren want de fossiele achterban was juist heel erg content met een Flikker-op-naar-de-rijbaan-wet. En daarmee zit de Fietsersbond momenteel met een pijnlijke spagaat die ze alleen zelf kan oplossen door een duidelijke keuze te maken.

Dan de voorlichting aan automobilisten, ook daar zie je dat de overheid er eigenlijk geen zin in heeft om zich in te spannen voor die 10.000 snelle fietsers, zelfs de ANWB heeft er nog geen regel aan besteed in het huisblad Kampioen. De insteek was namelijk dat de fiets vanzelf weer zou verdwijnen als de wet maar vervelend genoeg zou uitpakken met o.a. helmplicht, kentekenplicht, rijbewijsplicht en rijbaanplicht. Naar nu blijkt hebben alle partijen zich behoorlijk verkeken op de populariteit van de nieuwe fiets die zeker niet gaat verdwijnen. Ondertussen hebben vrijwel alle snelle fietsers de rijbaan een middag uitgeprobeerd en geconcludeerd dat automobilisten zich als randdebielen gaan gedragen wanneer hun snelheid wordt gehalveerd door zo’n !@#-fietser.

Momenteel loopt er een onderzoek door de SWOV om te bewijzen dat de snelle fietsers zonder probleem op de rijbaan kunnen rijden zonder verhoogd ongevalsrisico. De uitslag valt te raden: het valt wel mee met de onveiligheid als er werk gemaakt wordt van voorlichting van automobilisten. Dan komt er een voorlichtingscampagne en vervolgens is de rijbaan weer veilig voor snelle fietsers. Je kunt er op wachten… Het snelheidsverschil tussen auto’s (60) en speed pedelecs (30) blijft echter waardoor ook de agressie niet zal verdwijnen.

1 like

Beste Meeles,

Je hebt 100% gelijk, al heb ik me twijfels over de wiet. Echter als ik zelf in mijn autootje rijd, en voor me zit een fietser met 30km/h, wordt ik zelf ook niet vrolijk van. Je gaat niet voor je plezier met 30 in de auto naar je werk. Voorlichting geven lijkt me een goede stap. Echter de jonge garde die net hun rijbewijs hebben opgehaald op het gemeentehuis en dan hun 4e hands golf gti willen testen gaan geen 30 of 50 rijden (heb ik het nog niet eens over de motorfiesten die hier op de weg richting Scheveningen wel eens 4x max. snelheid halen, en ja waar ik met mijn fiestje moet/mag/wilniet/watishetnou fietsen). We zijn allemaal jong geweest, en ook ik kon op die leeftijd de drang niet weerstaan om wel eens iets harder te rijden. Hoe je het ook wend of keert, op de fiets ben je te kwetsbaar en daar gaat ons nieuwe helmpje niet bij helpen. Het snelheids verschil blijft ten alle tijden te groot of men moet 30km/h verplicht stellen (wat nooit gaat gebeuren). aangreden worden met 20/30 of meer, je mag blij zijn als je het kan na vertellen. Discussie zal er blijven, dus aan onze leiders van het land om in actie te komen. Maak van Nederland een waanzinnig fietsland, met verschillende paden waar ieder zich veilig voelt of verbied de speed pedelec, ook een optie. Weet niet of je zelf een fiets hebt, maar ik dacht eerst dat het ook wel mee zal vallen. Probeer het eens, het is echt scary.

Of moet ik lezen: eerst infrastructuur op orde en dan nieuwe tweewielers (toelaten)? Bedenk immers hoe lang het duurt om overal in NL daar waar nodig en mogelijk is de infrastructuur aan te passen. Er moet ook nog geld naar ziekenhuizen (je ouders), reductie Co2-uitstoot (je kinderen), meer defensie (je zelf) en en en

Graag uitleg, want ik lees het vaker.

Wat er bij mii maar moeilijk in gaat is dat speeders graag met z’n 45km/h tweewieler willen knallen. Knallen? Op de 25-e-bike van mijn vrouw zit ik zo op 27km, met enige inspanning dan. Knallen? Neu. Op mijn racefiets pedel ik vaak tussen 25 en 30km: dat is zeker niet langzaam en roept zweten op; dat lijkt al meer op knallen (zeker een helling af; vind ik kikken). Maar als ik echt snelheid wil voelen ga ik met mijn motorfiets (let op het woord: fiets) over de grens boven de 180, dat is – althans voor mij - echt knallen. Schaf liever ook zo’n ding aan, 2ehands voor de helft van de prijs van een “speed pedelec”. Met fikse ondersteuning en tijdelijk slechts op 40-45km uitkomen is voor mij eerder vals spelen tegen mezelf dan lekker knallen. Maar dat is vermoedelijk wel erg persoonlijk …

precies wat ik zei, of met z’n allen op het fietspad of verbieden.
Het verhaal over motorfietsen geeft goed aan dat mensen zich nooit aan de max. snelheid zullen houden. Daarom niet samen op de weg. Als je een beetje door traint, zul je merken dat je langere tijd 45km/h kunt rijden. Het Vals spelen is idd persoonlijk, het gaat om woon-werk verkeer overbruggen op een langere afstand en dat elke dag. Goed voor milieu en lichaam, maar daar is al genoeg over gesproken, veel mesnen vinden dat niet relevant terwijl het daar juist om gaat.

[quote=“robinwortel, post:18, topic:1307”]…het gaat om woon-werk verkeer overbruggen op een langere afstand en dat elke dag. Goed voor milieu en lichaam, maar daar is al genoeg over gesproken, veel mensen vinden dat niet relevant terwijl het daar juist om gaat.
[/quote]

Begrijpelijk als je zelf (=mensen die dat niet relevant vinden) niet meer deel neemt aan het economisch verkeer en de fietspaden graag exclusief voor recreatiedoeleinden ziet. Fietspaden maken echter net zo goed onderdeel uit van de infra voor woon-werkverkeer en met de komst van de speed pedelec gaat het fietspad hiervoor zelfs belangrijker worden.

Woon-werk verkeer en recreanten bijten mekaar niet. De recreant fietst liever als er geen woon-werk verkeer meer is, dus ze vullen mekaar goed aan, spreiding op het fietspad waardoor het fietspad effectiever benut kan worden.
Het is eerder de schoolgaande jeugd en het woon-werk verkeer wat mekaar bijt, zeker als het woon-werk verkeer dan met een mee–trap brommer op het fietspad zonodig (te) hard moet rijden.