Speed pedelec op het fietspad


#21

's Morgens liggen de recreanten nog wel op één oor maar tijdens de avondspits (eind van de middag-begin van de avond) zie je zowel recreanten als commuters op het fietspad, de schooljeugd is dan allang thuis.

Dus 's morgens: schoolverkeer + WW-verkeer en 's middags: recreanten en WW-verkeer.

Het WW-verkeer, d.w.z. op de lange afstand, is afgelopen jaren sterk toegenomen door het succes van de speed pedelec waardoor met name recreanten zich benadeeld voelen en tegensputteren.


#22

Geen kwestie van benadelen: zowel de “meetrapbrommer” (ben even kwijt van wie ik de benaming leen, maar ik vind het heel sprekend) als de gewone brommer zijn bedreigend voor gewone fietsers, in mijn geval met 25km/u kruissnelheid. Ze waarschuwen niet en vinden dat je maar moet ruiken dat ze er met veel hogere snelheid aankomen. In mijn regio zijn de fietspaden 1m20 tot max 1m50 breed. Als ik net mijn bidon terugzet en daardoor een slingertje maakt en zo’n speeder passeert dan raken hij en ik op zijn minst gewond of erger.


#23

Als je weet dat je geen koers kunt houden tijdens het plaatsen van een bidon dan lijkt het mij verstandig om eerst te kijken of je daarmee mogelijk andere (inhalende) fietsers hindert. Als omkijken wat lastiger wordt en ook gepaard gaat met het nodige geslinger wordt het misschien tijd om een spiegeltje op het stuur te plaatsen, de grootte van de spiegel afhankelijk van je zichtvermogen.


#24
 1. Interpretatiekink? In Duitsland moet je minimaal 60km op de Autobahn rijden en er zijn verder geen limieten; hooguit een adviessnelheid van 130km. Dus 180km met mijn motorfiets is zeker legitiem.
 2. Maar het tweede deel van de reactie is interessanter. Speeders gebruiken hun tweewieler - zo is vaak te lezen - om het woon-werkverkeer te overbruggen. Prima ding daarvoor. Maar ja, dan is het juist druk op de fietspaden; terwijl je dan wilt “knallen” (om op tijd te zijn) …
  Een reden te meer om ze daar te (blijven) weigeren.

#25

Dat knallen ofwel het rijden met hogere snelheid doe je alleen buiten de bebouwde kom en daar rijdt de speed pedelec sowieso over het fietspad, daar gaat deze topic niet over.

Hier praten we over de speed pedelec op het fietspad binnen de bebouwde kom, tussen de andere fietspadgebruikers. De stelling is dat snelle fietsen niet snel genoeg zijn om tussen het gemotoriseerde verkeer op de rijbaan te rijden en daar geconfronteerd worden met snelheidsverschillen van 20-30 km/uur en agressieve automobilisten die zich belemmerd zien door trage fietsers.


#26

Je was al niet erg complimenteus voor andere deelnemers, maar nu ga je toch te ver, Lomito. Ik haal (e-)fietsers in en niet andersom. Zij die inhalen hebben de plicht om dat te doen zonder gevaar, niet andersom. Ik hoef niet om te kijken.


#27

Geen onzin verkopen graag, verkeren doe je nog altijd samen dus als jij handelingen gaat verrichten waarvan je weet dat je daardoor geen vaste koers kunt houden dan zul je eerst moeten kijken of je daarmee geen andere fietspadgebruikers hindert. Neemt niet weg dat inhalers zich tijdig kenbaar moeten maken met een belletje. Het moet wel van twee kanten blijven komen.


#28

Jij verkoopt onzin. De wet regelt het verkeersgedrag, jij niet.


#29

Ik krijg niet de indruk dat de gemiddelde fietspadgebruiker zich ook maar iets aantrekt van verkeersregels… wettelijk geregeld verkeersgedrag is dan ook een lachertje. En jij bevestigt dat door aan te geven dat je je niets aantrekt van andere gebruikers als je zo nodig een potje wilt gaan slingeren op het fietspad.


#30
 1. De discussie krijgt wat onaangename trekjes. Mot dat?

 2. Dan nog iets inhoudelijks:
  Het geheel overziende lijkt het erop dat speeders twee problemen ondervinden:
  a) Zo’n 45km/h fiets kan slechts met moeite op hogere snelheden worden gebracht, waardoor deelname aan het verkeer op 50/60km-wegen ondoenlijk/ gevaarlijk is;
  b) Het onbegrip bij automobilisten voor hun (verplichte) aanwezigheid op de rijbaan .

Maar daaruit hoeft niet logischerwijs de conclusie te worden getrokken: terug naar het fietspad. Hier kan mogelijk ook iets anders spelen, namelijk:
a) de te zwakke motor van veel 45km/h-versies (inmiddels heb je ze al met 1000W) en
b) het gebrek aan voorlichting jegens automobilisten over de nieuwe verkeerdeelnemers op de weg.


#31

punt 1. beetje jammer idd
2. a) kan ik me in vinden
2. b) jep

 • te zwakke motor, tja ik kan er natuurlijk een 1000w op schroeven. Echter bij max. ondersteuning zal de accu na 20km ten einde zijn. En waar moet ik fietsen met lege accu? dan gaat het niet zo vlug meer kan ik je vertellen :frowning:
  Kortom beide fronten zijn niet tevreden, en dat zal nog wel zo even blijven. Tot ziens (op het fietspad)

#32

Punt 1. Ik heb met Sjef afgesproken dat er geen persoonlijk getinte berichten geplaatst worden
Punt 2a. Een sterkere motor is niet nodig, een algemene Vmax van 30 km/uur in dorpen en steden lost de meeste problemen op. Het zijn vooral die 50-straten waar dodelijke ongevallen plaatsvinden.
Punt 2b. Voorlichting is leuk maar weinig effectief. Beter is het om gemotoriseerd verkeer met verbrandingsmotor uit de stad te weren en zo ruim baan te geven aan fietsers.


#33

Inmiddels zijn we weer een maand verder en heeft de provincie Gelderland gerealiseerd dat snelle fietsers op provinciale wegen binnen de bebouwde kom op het verplichte fietspad worden toegestaan. Op deze levensgevaarlijke plekken zijn onderbordjes met de tekst “Speed pedelecs toegestaan” onder het verkeersbord G11 (verplicht fietspad) geplaatst. Het besluit is genomen en de onderbordjes zijn overal in de provincie geplaatst.

Niet dat dit iets verandert aan de praktijk, snelle fietsers reden op die plekken sowieso al op het fietspad maar het is wel prettig dat hiermee de wettelijke regeling deels teruggedraaid wordt, een erkenning van de onhoudbaarheid van de huidige regelgeving. Er zullen vast meer provincies gaan volgen…

Ook erg prettig voor snelle fietsers zijn de diverse berichten via sociale media dat de politie niet moeilijk doet in geval van speed pedelecs die bibeko van het fietspad gebruik maken. Ik heb slechts één bericht gehoord van een snelle fietser die in Amsterdam bekeurd is voor het rijden over het fietspad. Alle overige berichten gaan juist over de medewerking van de politie voor een veilige plek op de weg. Op het Stromerforum kwam ik het volgende bericht tegen:

Ik sprak zondagavond met een leuke (Twentse) agente die me aansprak vanwege mijn Stromer :smiley: . Zij fietste zelf ook op een Speed Pedelec maar helaas nog niet op zo’n mooie Zwitserse. Wat betreft het gebruik van fietspaden binnen de bebouwde kom gaf ook zij aan niet van de rijbaan gebruik te maken. Helemaal niet bij drukke wegen waar relatief hard wordt gereden. Snelheid aanpassen en ‘gewoon’ op het fietspad was haar advies. Ook zij had nog niet gehoord dat een SP-er op de bon was geslingerd voor het fietsen op een fietspad.

Uit eigen ervaring kan ik alleen maar zeggen dat de politie niet reageert op mijn aanwezigheid op fietspaden, ik kom ze regelmatig tegen op de Van Heemstraweg tussen Druten en Nijmegen. Het fietspad loopt daar vele kilometers door de bebouwde kom en hoewel daar 50 gereden mag worden is 70 daar gebruikelijk. Daar ga ik dus niet tussen rijden met 35 km/uur en de politie is het daar gelukkig helemaal mee eens.


#34

Dan wordt het hoog tijd dat de politie z’n werk eens gaat doen, daar betalen we gezamelijk voor. Dus dat is toch wel het minste wat we kunnen eisen.


#35

Het komt er gewoon op neer dat de huidige regelgeving geen draagvlak heeft in de maatschappij, afgezien van de luie wetgever die zich er gemakkelijk van afgemaakt heeft en enkele regelneukers is iedereen het eens dat die regelgeving niet voldoet. Het is dan ook goed om te zien hoe andere overheden de regels naar eigen inzicht aanpassen en handhavers niet naar de letter van de wet handelen maar naar de geest. Niet de wet is hun grootste zorg maar de veiligheid op straat. :kissing_heart:


#36

Uit onderzoek van SWOV blijkt dat minder dan 25% van de deelnemers het fietspad gebruikten. De meerderheid reed dus gewoon op de rijbaan, daar waar ze thuis horen volgens de wet.
Zo’n wet komt natuurlijk ook niet zomaar tot stand, daar hebben knappe koppen zich over gebogen en zijn tot de conclusie gekomen dat dit de beste oplossing is.
Deze wet doet wel recht aan de veiligheid van de allang op het fietspad zijnde gebruikers. De nieuwkomers zijn ondergeschikt gesteld en daar is veel voor te zeggen.


#37

Wat jammer is is dat het SWOV onderzoek niet verteld waarom elke keer de deze keuze werd gemaakt, ik snap waarom @Lomito het fietspad kiest als op de weg ernaast 70 km/u wordt gereden…

Het topic over het SVOW onderzoek heet niet voor niets “Verlaging maximumsnelheid in de bebouwde kom beter voor speed-pedelecrijders” en de laatste regels van het document zijn niet voor niets:

… is de conclusie dat een veilige inpassing van de speed-pedelec in het Nederlandse wegverkeer in de praktijk een forse uitdaging vormt.


#38

Tot nu toe is mij één geval bekend van een snelle fietser die een boete heeft ontvangen voor het rijden op het fietspad. Dat gaat om een speed pedelec die over het G11-fietspad onder het Rijksmuseum in Amsterdam reed en die boete is op basis van een flitsapparaat gemaakt, een geautomatiseerde boete dus waar geen weldenkend levend wezen aan meegewerkt heeft.

Verder zijn er in Nederland geen gevallen bekend van snelle fietsers die staande gehouden zijn door een politieagent of BOA en vervolgens een boete heeft gekregen voor het rijden over een (on)verplicht fietspad bibeko of een onverplicht fietspad bubeko. En dit terwijl het aantal speed pedelecs op de weg/fietspad gewoon blijft groeien en de afgelegde kilometers navenant meegroeit. Het geschatte aantal speed pedelecs is momenteel zo’n 16.000 en met een gemiddelde jaarkilometrage van zo’n 6.000 km praten we over bijna 100 miljoen snelle fietskilometers per jaar.

Het onderzoek spreekt over minder dan 25% van de deelnemers (op een speedpedelec) die tegen de regelgeving in gebruik maakte van het fietspad binnen de bebouwde kom. Ik heb zo mijn bedenkingen bij deze constatering, vooral omdat ik andere speed pedelecs altijd (!) gebruik zie maken van het fietspad. Ik heb nog nooit een snelle fietser in levende lijve op de rijbaan zien rijden. Maar goed, mijn ervaring is uiteraard exemplarisch, ik fiets niet overal in Nederland en al helemaal niet overal tegelijk.

Op basis van bovenstaande uitspraak zou ik kunnen concluderen dat minder dan 25% van de deelnemers altijd op de fietspaden-bibeko rijdt, maar het zou dus best kunnen dat de deelnemers 90% van hun kilometers binnen de bebouwde kom op fietspaden gereden hebben. Je weet het niet en dus valt er weinig te concluderen op basis van dit onderzoek.


#39

Foutje, dit zijn geen fietskilometers, maar mee-trap kilometers.

Door te doen voorkomen dat dit fietskilometers zijn, krijgen we een enorme vervuiling van de statistieken.


#40

Argumentatie bij bewering, ook wel autoriteitsargument genoemd, is erg zwak en helemaal wanneer de veronderstelde autoriteit ontbreekt.