Strand en hond

Als je door een loslopende hond komt te vallen op het fietspad is de eigenaar van de hond aansprakelijk. Maar hoe zit dat bij fietsen op het strand in een periode dat honden los mogen lopen? En wat als je in het zelfde geval ten val komt door een kind dat op het strand naar zee rent?

Mag je fietsen op het strand?

Er is regelgeving in de Omgevingswet.
In losloopgebieden is het baasje verplicht om de hond in toom te houden.
Als het baasje daarin te kort schiet, dan … … …

Gemeentes kunnen losloopgebieden aanwijzen in de APV.
De aangewezen gebieden zijn afgebakend met een bord.

De bevoegdheid van de gemeente eindigt meestal aan de voet van de duinen.
Het strand hoort tot de zeewering.
RWS is verantwoordelijk voor de zeewering.
Maar organisaties zoals Natuurmonumenten kunnen regels stellen voor het gebruik van het strand.
Dat houdt heel vaak in dat je er niet mag fietsen.

licg.nl - Loslopen of aanlijnen.

Van oktober tot april mag je op de meeste stranden fietsen, en je hond los laten lopen. Een rennende hond kan nog steeds een hond zijn die “in toom” wordt gehouden. Een fietser die met wind mee over het strand raast heeft ook zijn verantwoordelijkheden lijkt me. Dus wie is er verantwoordelijk in het geval een hond of kind over het strand rent, en een fietser komt daardoor ten val omdat hij de hond/het kind niet heeft zien aankomen? Ps. Ik ben zelf fietser.

Wanneer je temidden van rennende kinderen en loslopende honden gaat racen op je fiets, handel je onverantwoordelijk.

Dat is binnen de bebouwde kom niet anders.