De Fietsersbond moet zich niet inzetten voor tweewielers met een kenteken

De discussie(s) over de plaats van de speed pedelec (45km/h-e-bike )op de fietsinfrastructuur – zie onder diverse thema’s op dit forum – leidt niet tot toenadering . Onze bond neemt op dit moment een beetje een hybride standpunt in. Uitgangspunt hierbij is “mensen die een speed pedelec kopen voelen zich vaak echte fietsers en als Fietsersbond zetten we ons in voor hun veiligheid” en wordt het standpunt ingenomen dat
•speed pedelecs alleen binnen de bebouwd kom naar de rijbaan worden gestuurd, en
•in geval van grote verkeersaders waar auto’s 50km rijden speeders op de naastgelegen fietspaden mogen rijden.

Dat de Fietsersbond de uiterlijke verschijningsvorm en een bepaald gevoel van belanghebbenden (die zich als fietser zien) als criteria voor het formuleren van beleid hanteert is wonderlijk. En eigenlijk gevaarlijk, en wel voor de langzamere verkeersdeelnemers op het fietspad. Wat doen we dan met de binnenkort te verschijnen 70km/h e-bikes met trappers die als “e-bike” (marketingtruc) in de markt worden gezet (bv. Trefecta)? Met open armen ontvangen? Bovendien kan men zich afvragen hoe consequent het is, dat de Fietsersbond wel de snelle e-bikes (zijnde elektrische brommers) maar niet de langzamere scooters (gelukkig niet, overigens) omarmd. Het is toch eigenlijk niet uit te leggen, dat de Fietsersbond zich wil inzetten voor tweewielers met een nummerbord.

Mijn vragen:

  • Waaruit blijkt dat de Fietsersbond zich inzet voor speed pedelecs? Ik begrijp juist dat de meeste speed pedelecs bezitters niet zo blij zijn met de Fietsersbond omdat die heeft geadviseerd speed pedelecs naar de rijbaan te verplaatsen.
  • Lijkt mij sterk dat de 70km/h e-bikes worden toegelaten (op het fietspad) door de wetgever, denk je niet?
  • Zijn de “blauwe plaatjes” die een stuk harder gaan dan 30 km/uur op het fietspad niet een veel groter probleem dan speed pedelecs?

De fietsersbond zal inderdaad kleur moeten bekennen. Of ze steunen de snelle fietsers, maar dan ook voluit… of ze distantiëren zich van deze snel groeiende groep maar daarmee zullen ze zichzelf ook marginaliseren tot driewielerbond. Het is ondertussen wel duidelijk dat de fietsersbond zich aardig verslikt heeft in de speed pedelec en nu met zogenaamd maatwerk de speed pedelec alsnog wil toestaan op fietspaden waar dat mogelijk is. Maar echt van harte is het nog niet.

De bond hoopt stiekem dat het marxistische Intelligent Speed Adaptation heel populair wordt en daarmee de vrijheid en verantwoordelijkheid bij snelle fietsers weg te nemen. Ook hier gokt de bond fout, bij auto’s lukt dat ook niet om begrijpelijke redenen, waarom zou het dan wel bij fietsen werken?

Dus Fietsersbond, wat gaat het worden? Laat het even weten want de snelle fietsers zijn via sociale media al aardig georganiseerd, kleine moeite om een eigen belangenorganisatie op te richten die geen last heeft van aderverkalkte bondsleden.

De “blauwe plaatjes” zouden moeten worden aangevuld met een maatregel tot wiel omwentelingsbegrenzer. Dan kunnen ze met hun power ook tegen een brug op 30km/uur halen, en van de brug naar beneden gaat het gas automatisch terug.

Laten we beginnen met een andere naam voor de speed pedelec en noem het een mee-trap brommer, want dat is het voor de wet uiteindelijk.
Verder sluiten de maatregelen goed aan bij wat er in het buitenland gebeurt.

Ik snap het probleem trouwens niet, toen je die mee-trap brommer kocht was de wet al van kracht. Je wist dus wat je te wachten stond, dan nu niet mouwen.

De fietsersbond is er voor fietsers, de belangen van de fietser moeten dus voorop staan.

Het probleem is dat de belangen van de berijders van speed-pedelecs in een aantal gevallen haaks staat op die van niet gemotoriseerde fietsers. Iets vergelijkbaars zie je met wielrenners. Ik zie de Fietsersbond ook niet zo snel opkomen voor de mogelijkheden om in grote groepen hard te rijden of voor mountainbikers om in de bossen te crossen. Logisch, want zij hebben hun eigen bond.

Het is een beetje als lang geleden bij de ANWB die is ontstaan vanuit de Haagse en Haarlemse Vélocipèdeclubs maar die al snel vooral gemotoriseerd is geraakt. Ik denk zelf niet dat dit een weg is die de Fietsersbond moet gaan net als dat ze geen vertegenwoordigers zijn voor berijders van een Solex. Het is niet voor niets dat ze ooit zijn begonnen onder de naam ‘Eerste, Enige, Echte Wielrijders Bond’ om juist aan te geven dat ze in veel gevallen haaks stonden op het gevoerde beleid van de ANWB.

Hoewel ik vind dat speed-pedelecs absoluut hun plaats hebben in het verkeer en hun belangen goed vertegenwoordigd moeten worden, denk ik niet dat ze thuis horen bij de Fietsersbond zoals deze er nu staat. Daarvoor zijn die belangen simpelweg té verschillend met die van het overgrote deel van de fietsers die niet of heel beperkt zijn gemotoriseerd. Anders ligt dat bij een gewone pedelec of elektrische fiets omdat daar het fietsgedrag van de fietser niet noemenswaardig verschilt van een analoge fietser. Dat ze zich daarmee zouden degraderen tot een zoals Lomito noemt driewielersbond is volkomen onzinnig omdat de speed pedelecs in het totale fietsaanbod, net als ligfietsers en velomobielen, maar een zeer beperkt deel uitmaken van het totaal aan fietsbewegingen. Ik ben daarom wel benieuwd naar de uitslag van de Fietstelweek wat het percentage van speed-pedelecs is in het geheel van deelnemers.

1 like

Of de Fietsersbond uiteindelijk de snelle fietsers liefdevol omarmt of niet maakt mij niet zoveel uit, zoals gezegd is de Fietserbond aan het einde van haar levenscyclus wanneer zij niet alle pedalisten wil vertegenwoordigen en zich terugtrekt in haar safespace van fietsers zonder trapondersteuning en nieuwe ontwikkeling op afstand houdt.

Met het uitsterven van haar ledenbestand verdwijnt vanzelf het draagvlak en zonder aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen verliest de bond ook het draagvlak onder de groeiende groep snelle fietsers. Het valt dan ook te verwachten dat er een nieuwe belangenorganisatie opgericht zal worden de ruimte inneemt die de Fietsersbond laat vallen en die wél de belangen van alle pedalisten behartigt.

De vraag is dus of de Fietsersbond het zo ver laat komen… waarschijnlijk wel want de bond heeft al een foute afslag genomen met het verjagen van speed pedelecs van het fietspad, de halfslachtige stap terug met het maatwerk doet daar weinig van af. Ik verwacht dan ook dat de Fietsersbond over 10-15 jaar niet meer bestaat.

MikeRZ stelt een aantal serieuze vragen
Hier mijn antwoord;
Waaruit blijkt dat de Fietsersbond zich inzet voor speed pedelecs? Ik begrijp juist dat de meeste speed pedelecs bezitters niet zo blij zijn met de Fietsersbond omdat die heeft geadviseerd speed pedelecs naar de rijbaan te verplaatsen.
Dat blijkt uit zijn algemene stellingname (zie elders op de website) en uit zij voorstel om de 45km-e-bike soms op fietspaden toe te laten (in weerwil van de wet)
Lijkt mij sterk dat de 70km/h e-bikes worden toegelaten (op het fietspad) door de wetgever, denk je niet?
Dat is niet het punt. Maar mijn vraag was of die een warm onthaal krijgen bij onze bond. Of meer in het algemeen gesteld: bij welke max. ondersteunde snelheid houdt de belangenvertegenwoordiging van de bond op? Mijn voorkeur moge duidelijk zijn.
Zijn de “blauwe plaatjes” die een stuk harder gaan dan 30 km/uur op het fietspad niet een veel groter probleem dan speed pedelecs?
Tuurlijk zijn die ook een probleem. En daar moet blijvend aandacht voor worden gevraagd (controle! hoe, is ander thema). Maar we moeten tegelijkertijd voorkomen om NOG een categorie hardrijders op dat fietspad te krijgen. Overigens zullen de scooters op termijn van het fietspad verdwijnen; de overheid heeft nu een stok om mee te slaan: fijnstof, gezondheid.

Probleem lijkt me dat indien de fietsersbond zich teveel in de door jouw gewenste richting ontwikkeld we straks een nieuwe enige echte “enige echte fietsersbond” krijgen.

Er moet in Nederland een nieuw wegprofiel komen waar plaats is voor alle soorten wielvoertuigen. Fietsers worden te vaak in de marge gedrongen. Ik stel voor wegen voortaan te voorzien van Een dubbele brom/fietsstrook aan iedere kant. met daarnaast een voetgangersstrook. Een langzame strook en een smallere inhaalstrook voor snel brom/fietsverkeer. Gescheiden van de rijweg met een smalle strook die het autoverkeer van het fietspad afhoudt middels een profiel dat bandenlawaai veroorzaakt (zoals langs veel binnenwegen ligt).

Ik ben dat helemaal met je eens. Deze topic gaat echter over de taakopvatting van de Fietsersbond, de topicstarter is van mening dat de bond er alleen moet zijn voor gewone fietsers en pedelecs. Brommers, snorfietsen, racefietsen en speed pedelecs worden door hem beschouwd als zonevreemd vanwege de hogere snelheid.

Die keuze is uiteraard arbitrair, net zo goed kan een scheidslijn getrokken worden tussen gewone fietsers (geen trapondersteuning) en alle andere tweewielers, of het onderscheid tussen wel of geen verbrandingsmotor. Dat laatste onderscheid is wel vrij logisch want brommers en snorfietsen hebben geen pedaalaandrijving, er is geen lichaamsbeweging (gezondheid) en deze apparaten veroorzaken veel hinder qua stank en herrie.

De speed pedelec komt qua criteria meer overeen met de fiets, want pedalen, gezonde lichaamsbeweging, geen herrie- en stankoverlast.

Het snelheidsargument is bovendien vrij zwak, immers velo’s (banaanfietsen), ligfietsen en racefietsen halen ook hogere snelheden en zijn desondanks van harte welkom op het fietspad.

Kortom, de Fietsersbond heeft de plicht om haar werkterrein nader te definiëren op basis van genoemde criteria. Op de achtergrond speelt echter mee dat de bond met een oerconservatieve achterban zit die wars is van elke nieuwe ontwikkeling. Die bondsleden wil men niet terzijde schuiven (lijkt mij terecht) maar anderzijds heeft de bond de taak om voor alle fietsers op te komen, dus ook voor racefietsers, ligfietsers en (speed) pedelecs. Wanneer die groepen niet ruimhartig vertegenwoordigd worden lijkt het mij niet meer dan normaal dat we de Fietsersbond terzijde schuiven en een nieuwe belangenorganisatie oprichten die geen last heeft van vastgeroeste bondsleden en zodoende alle fietsers kan vertegenwoordigen.

Een lelijk dilemma voor de Fietsersbond maar als zij volhardt in een halfslachtige houding om de kool en de geit te sparen is de oprichting van een nieuwe belangenorganisatie onvermijdelijk.

Ik vind dat je een fietspad gewoon moet vergelijken met de autoweg. Een auto kan ook veel harder en mag dat ook niet. Er zijn snelfietswegen speciaal voor mensen die snel van A naar B willen, meestal naar het werk. Prima. Een fiets moet zich in de stad of dorp ook aanpassen aan het overige verkeer, net als andere weggebruikers. Een bromfiets ook. Een opgevoerde brommer kan soms ook 70-75 km/u rijden, maar dan kan ie mee met de auto. Wij fietsen veel in Frankrijk en Duitsland en ook daar fiets je veelal gewoon op hoofdwegen met snelheden van 70-90 km/u. Dat is daar geen probleem en in NL is alles een probleem. Waarom toch. Op het moment weer zeer veel ongevallen, terwijl men dacht het zo goed voor elkaar te hebben. Veel ouderen rijden te hard al met de e-bike tot 25 km/u. Ze beseffen de snelheid met deze fiets niet ten opzichte van de normale fiets, waarop men hooguit een snelheid van 14 km/u trapte en men nu rustig met 21 km/u langs komt rijden. Het op en afstappen van de redelijke zware fiets en het voorrang geven van rechts is uit den boze. Hand uitsteken, achterom kijken?? We hebben teveel standaard regels die nog van vroeger zijn. De fiets en de bromfiets naar het fietspad buiten de beb. kom en binnen alles op de rijbaan, zoals vroeger. Dat kan nu opeens niet meer!? In het buitenland kan het wel. Dat in hokjes plaatsen is de verkeerde regel. Er moet gehandhaafd worden, maar hoe? En iedereen doet maar wat!? Regels zijn er om nageleefd te worden, maar we worden aardig laks in dat soort dingen. Denk dat alles eens goed moet worden nagezien.

1 like

De speed pedelec doet het stof opwaaien. Zoals wel vaker bij de komst van iets nieuws. En dat is goed. Nieuwe ontwikkelingen houd je niet tegen, vernieuwing maakt enthousiast en roept discussie op omdat ’t nieuwe een plek moet krijgen. Zo kijkt de Fietsersbond ook naar deze ontwikkeling. We zijn met onze leden in gesprek over de speed pedelec. Het is een open discussie en wij staan er ook open in. Duidelijk is dat er binnen en buiten de Fietsersbond heel verschillend wordt gedacht over de speed pedelec. Binnenkort verschijnt een onderzoek van het SWOV over het rijgedrag van speed pedelecs dat de discussie weer een stap verder kan helpen. We willen ook graag in gesprek met onze leden en met mensen die (nog) geen lid zijn van de Fietsersbond. Dit najaar organiseren we een bijeenkomst met als doel samen oplossingen te verzinnen zodat we allemaal met plezier kunnen blijven fietsen. Ook op een speed pedelec!

Voor wie dat nog niet heeft gedaan, hier lees je wat we zeggen over de speed pedelec en het fietspad: https://www.fietsersbond.nl/de-fiets/fietssoorten/speed-pedelec/regels-speed-pedelecs/
en https://www.fietsersbond.nl/nieuws/rai-vereniging-en-fietsersbond-willen-meer-ruimte-voor-speed-pedelecs/.

[quote=“meeles, post:8, topic:1583”]

Waaruit blijkt dat de Fietsersbond zich inzet voor speed pedelecs? Ik begrijp juist dat de meeste speed pedelecs bezitters niet zo blij zijn met de Fietsersbond omdat die heeft geadviseerd speed pedelecs naar de rijbaan te verplaatsen.

Dat blijkt uit zijn algemene stellingname (zie elders op de website) en uit zij voorstel om de 45km-e-bike soms op fietspaden toe te laten (in weerwil van de wet) [/quote]

Het voorstel om speed pedelecs niet tussen niet tussen snel rijdende auto’s (buiten de bebouwde kom) kan ik terugvinden op Wat vindt de Fietsersbond van de speed pedelec?, heb je nog een link naar de algemene stellingname?

Lijkt mij sterk dat de 70km/h e-bikes worden toegelaten (op het fietspad) door de wetgever, denk je niet?

Dat is niet het punt. Maar mijn vraag was of die een warm onthaal krijgen bij onze bond. Of meer in het algemeen gesteld: bij welke max. ondersteunde snelheid houdt de belangenvertegenwoordiging van de bond op?

Naar mijn idee is het wel een punt, over iets dat toch niet gaat gebeuren hoeft je niet te discussiëren :wink:

Het is duidelijk waar jou voorkeur ligt, ik ben ook een “normale fietser” maar ik vind het toch prima dat de Fietsersbond naar het hele systeem kijkt incl. speed pedelecs, het probleem gaat niet weg als de Fietsersbond consequent de speed pedelecs op de weg wil hebben.

Dat er betere infrastructuur en meer snelheidscontroles moeten komen, wie kan er mee oneens zijn? Dat de fietser in het buitenland veelal tussen de auto’s rijdt en daar niet over piept, inderdaad. En zo zijn er nog veel meer overwegingen, zie vele thema’s op ons forum. Dit onderwerp gaat, zoals de enthousiaste speeder Lomito, terecht stelt over de taakopvatting – of beter taakafbakening – van de Fietsersbond.

Zo’n elektrische brommer is natuurlijk een welkom vervoermiddel om mensen uit de auto te trekken – met alle milieu- en gezondheidswinst (overigens hoe meer ondersteuning hoe minder winst). Milieudefensie zal er blij mee zijn. En die belangenvertegenwoordiger zal misschien ook pleiten voor zo’n ding op het fietspad (heel begrijpelijk). Maar wij staan niet voor het milieu, “we” leveren alleen een belangrijke bijdrage aan het behoud ervan. De Fietserbond staat voor de veiligheid en het plezier van fietsers en e-bikes met een beperkte ondersteuning. We moeten ons realiseren dat de technologische ontwikkeling het mogelijk maakt om tweewielers (met trappers) te maken die (nu al) 70km/h kunnen behalen, niks mis mee. Maar sorry, dat zijn geen fietsen meer, al lijken ze erop.

En wat het onderzoek rijgedrag van de speeders betreft. Ik ben benieuwd of the onderzoek rekening houdt met de persoonskarakteristieken van de huidige gebruikers. Ik wil best wel geloven dat - op een paar aso’s na die moedwillig de wet overtreden – velen verantwoord rijden. Maar dat blijft niet zo. Toen boten nog duur waren, ging het allemaal gemoedelijk en veilig op het water; nu hun aantal, motorkracht en grootte (sterk) is gestegen wordt er om politietoezicht geschreeuwd. Die momentopname kan dus niet leidend zijn voor (fiets)beleid.

Overigens voelt het juichen over stijgende verkoopcijfers van de 45-e-bike en het framen van de Fietserbond met zijn vastgeroest leden enz. vooral als een zwakheid (in de argumentatie) van speeders . Leuk voor de borreltafel, want vermakelijk. Ondertussen vrezen ze wel het grote aantal Fietsersbond-leden. En terecht :slight_smile:

1 like

Een reactie op Mike RZ

  1. De algemene stellingname
    “mensen die een speed pedelec kopen voelen zich vaak echte fietsers en als fietsersbond zetten we ons in voor hun veiligheid” .kun je vinden in Vogelvrije Fietser, winter 2017 p.15.

  2. Sorry, dat is toch niet het punt. Natuurlijk wordt zo’n ding niet op het fietspad toegelaten. Maar de vraag is of de Fietsersbond zich ook voor hen wil gaan inzetten (immers ze hebben trappers, de berijder zal zich fietser voelen (tja), het wordt als e-bike geïntroduceerd en lijkt op een fiets) …

  3. Wat bedoel je met het hele systeem? Het systeem tweewielers, samen met motorfietsen? Neen zeker. Misschien de tweewiel-infrastructuur? Daar maken ook verbrandings-brommers gebruik van… (?) Maar welk systeem dan ook, kan misschien beter elders op het forum worden besproken (zo heb ik zelf ook nog ideen over het aflezen van het motormangement van alle! e-bikes)

Het bestaansrecht van de FB lijkt me niet aan de orde, wel de afbakening van haar werkgebied.
De scheidslijn wordt goed aangegeven door de kop, maar dan positief gesteld: “De FB zet zich in voor alle tweewielers zonder kenteken”.
Henk Huurneman

1 like

Dat is het punt, niet alles met trappers is een fiets, zo is ook niet alles met wieken een molen.

De Fietsersbond heeft gekozen en actief meegewerkt om speed pedelecs naar de rijbaan, of beter van het fietspad, te krijgen, dat daar nu soms van afgeweken gaat worden betekent niet dat van het principiële standpunt wordt afgeweken. De bondsleden hebben zich immers uitgesproken tegen de speed pedelec op het fietspad. Met de afwijking van dit standpunt, het zogenaamde maatwerk, wil de Fietsersbond de aansluiting houden met de snelle fietsers die zich niet alleen fietser voelen maar dat uiteraard ook gewoon zijn.

Zoals gezegd, ook door anderen, zal de Fietsersbond kleur moeten bekennen, of ze vertegenwoordigen de belangen van alle fietsers, dus ook die van snelle fietsers op het fietspad, of ze sluiten de snelle fietsers uit. In dat laatste geval zal er een nieuwe inclusieve belangenorganisatie komen…

[quote=“meeles, post:16, topic:1583”]
“mensen die een speed pedelec kopen voelen zich vaak echte fietsers en als fietsersbond zetten we ons in voor hun veiligheid” .kun je vinden in Vogelvrije Fietser, winter 2017 p.15.
[/quote]Dat is duidelijk, bedankt voor het opzoeken.

Voor wat ik bedoel met het hele systeem, stel je voor dat de Fietserbond expliciet zegt niet op te komen voor speed pedelecs en de huidige wetgeving blijft bestaan die speed pedelecs niet op het fietspad toelaat. Gaan daarmee ineens alle speed pedelecs braaf op de rijbaan rijden zodat fietsers er geen last meer van hebben?

Nee, ik denk dat daarmee nauwelijks tot niets veranderd aan de huidige situatie.

Zelfs al mocht de fietsersbond hard gaan aandringen bij de politiek voor handhaving dan nog denk ik dat het geen politieke prioriteit zal krijgen, kijk maar eens hoe veel tijd het kost/heeft gekost om brommers/scooters die 30+ rijden van het fietspad af te krijgen.

Naar mijn idee zijn brommers/scooters een relatief groot probleem en dat ik nog niet zo zie voor speed pedelecs. Hoe hard sommige mensen ook roepen, de aantallen zijn nog bijzonder klein en er is geen duidelijk bewijs dat het fietspad (op dit moment) door de speed pedelec onveiliger is geworden en dan bedoel ik niet gevoelens maar cijfers.

Ik ben ook niet gevoelig voor het argument dat je niet over tijd je standpunt mag wijzigen en daarom nu maar alvast tegen speed pedelecs bent voordat het probleem groter wordt. De toekomst is moeilijk te voorspellen (misschien sterven de 45 km/uur speed pedelecs wel uit t.o.v 70 km/uur elektrische brommers die sowieso op de rijbaan rijden) en als iets echt een probleem wordt is het vroeg genoeg om je standpunt te wijzigen.

Mocht het aantal speed pedelecs bijzonder veel groter worden dan gaan de speed pedelecs waarschijnlijk als vanzelf naar de rijbaan, ook @Lomito geeft dat aan in één van zijn posts.

Zogezegd, wat ik bedoel met het hele systeem is dat ik het niet goed vind als organisaties zich terugtrekken op hun eigen eilandje (het fietspad) zonder te kijken of dat een werkbare oplossing is voor alle verkeersdeelnemers.