De Fietsersbond moet zich niet inzetten voor tweewielers met een kenteken


#81

Dank voor het meedenken. Maar ik- of wij - zijn er nog niet. Ok, denken in extremen. Dat voorbeeld maakt althans voor mij duidelijk, dat het bij aanzienlijke verschillen tussen de botser (vrachtwagen) en fiets, speed pedelec, brommer dan wel motorfiets voor de laatsten het verschil in gewicht onderling niet uitmaakt; alle vier worden even hard geraakt met eenzelfde gevolg, een smak op het asfalt. En afhankelijk van de remweg van de botser, gevolgen waar ik maar beter niet aan denk. De motorfietser misschien nog het minst, want die draagt in beginsel beschermende kleding.
Voorlopige conclusie, speed pedelec en brommer lopen hetzelfde risico op letsel bij een aanrijding op de rijweg.
Dan maar brommer en speeder van de 50-km rijweg halen …? Of ongelukken proberen te voorkomen?


#82

Speeder, voel je je niet thuis bij de FB? - Hup naar de Speed Pedelec Groep der Lage Landen. Niks mis mee.

Dat hobbyclubje zit op FaceBook en ik gebruik allang geen FB meer wegens overvloed aan politiek correcte onzin. Zij vertegenwoordigen niet de gebruikers van speed pedelecs maar vooral zichzelf. Bovendien wil ik de nestgeur en warmte van de FB niet zonder meer loslaten in de wetenschap dat de FB zichzelf zal vernieuwen en inclusief zal worden.


#83

Even een vertaling Nederlands- Nederlands van de “bijdrage” van Lomito.

  • politiek correcte onzin lees: FB staat voor veilig fietsen met plezier;
  • Zij vertegenwoordigen … maar zichzelf lees: de FB zet zich alleen in voor fietsers (en 25km-e-bikers ) en inderdaad niet voor vreemde eenden in de bijt (elektrische brommer is geen fiets);
  • Bovendien lees: Toch (tenminste dat neem ik aan);
  • FB zichzelf zal vernieuwen lees: en wel (als nevendoelstelling) meer aandacht geven aan gezondheidsvoordelen van fietsen (en hopelijk ook:) aan de bijdrage die fiets en fietsinfrastructuur leveren aan het tegengaan van maatschappelijke ongelijkheid.

Misschien dan toch liever “adieu” …?


#84

Twee verschillende vragen worden hier een beetje door elkaar gehaald. De eerste vraag is: Wie mag gebruikmaken van het fietspad binnen de bebouwde kom? De tweede vraag is: Wiens belangen moet de Fietsersbond behartigen?

Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig. Het fietspad is er voor fietsers. Voertuigen die veilig kunnen mengen met fietsers (inclusief de allerjongste en alleroudste) mogen op het fietspad. Daar zouden speed-pedelecs onder kunnen vallen als hun snelheid binnen de bebouwde kom op de een of andere manier begrensd was. Maar aangezien ze fietsers zijn zullen de helft van hen zich niets van verkeersregels aantrekken. Een verbod is dus te verdedigen omdat deze regel makkelijker te handhaven is dan een maximumsnelheid.

Speed-pedelecs moeten dus op de rijbaan binnen de bebouwde kom. Dan moeten ze daarvoor goed uitgerust zijn, met een krachtige motor, remlichten en dergelijke. Inderdaad meetrapbrommers worden.

De vraag of speed-pedelecs fietsen zijn of niet is puur semantisch. De Fietsersbond wil inclusief zijn, probeert de speeders aan bord te houden maar het zal blijken of dat op lange termijn lukt. Als de speeders die aan dit forum deelnemen representatief zijn van de populatie dan zal dat uiteindelijk niet lukken.


#85

De meeste gebruikers van speed pedelecs rijden inderdaad op het fietspad omdat ze op de rijbaan het leven niet zeker zijn. De relatief lage snelheid van speeders (32 km/uur) resulteert in veel agressie onder automobilisten dat zich uit in claxonneren, obscene gebaren, uitschelden, gooien van flesjes en blikjes, afsnijden, inhalen waar dat niet kan/mag, braketesten en bumperkleven. En dit zijn geen incidenten maar is structureel. Wanneer ik op de rijbaan ga rijden heb ik binnen enkele minuten te maken met agressiviteit.

Voor de speeders is de vraag of ze gebruik mogen maken van het fietspad bibeko dan ook niet aan de orde. We rijden gewoon over het fietspad, punt. Gelukkig zijn steeds meer lagere overheden het daar mee eens en verliest de algemene regel om op de rijbaan te rijden steeds meer aan steun onder gebruikers en lagere overheden. Van de politie hoeven we sowieso al niets te vrezen, afgezien van een overijverige BOA met minderwaardigheidscomplexje gaan vrijwel alle agenten akkoord met snelfietsers op het fietspad.

Dan de vraag of de Fietsersbond ook de belangen van speeders moet behartigen… de enige die hier uitsluitsel over kan geven is de Fietsersbond zelf die tot nu toe tegenstrijdige signalen heeft afgegeven. De bond lijkt voorlopig de kat uit de boom te kijken en af te wachten hoe de zaken zich verder ontwikkelen: zet de verkoop van de snelle fiets door, gaan de snelfietsers zichzelf organiseren, hoe denken de bondsleden over de snelle fiets… een beetje laffe houding dus en zeker niet inclusief.

Er zijn al wel wat simpele pogingen gedaan om een eigen belangenbehartiging voor speeders van de grond te krijgen maar dat blijft voorlopig steken in goedbedoeld amateurisme en gebrek aan mandaat. En daarmee is de afwachtende houding van de Fietsersbond prima te verklaren.


#86

Dat speeders niet op de rijbaan willen begrijp ik. Dat ze op het fietspad worden gedoogd door de politie begrijp ik ook. Fietsers zul je ook niet horen klagen als speeders hun snelheid beperken tot de snelheid van een elektrische fiets.

Toch is het te vroeg om het huidige beleid te herzien. Er is ooit een maas in de wet gecreëerd voor fietsers met klein hulpmotortje. Zulke fietsen zouden alleen door Zeeuwse meisjes en ouderen worden bereden en zouden geen overlast geven. Inmiddels is het zeer moeilijk geworden om honderdduizenden blauwekentekenbrommers van het fietspad af te krijgen. De speed-pedelec wordt ook verder ontwikkeld en er komen voertuigen op de markt waarop de term ‘meetrapbrommer’ toepasselijk is. Ergens moet je een grens trekken. Een veilige grens is die van de elektrische fiets, 250 Watt en begrensd op 25 km/uur. Als de speeder zich gedraagt alsof hij op een elektrische fiets zit dan is er niets aan de hand. Maar als hij zich niet gedraagt heeft de politie een stok achter de deur.


#87

Ik heb met mijn speed pedelec niet meer meegedaan aan de ‘fiets’telweek, ervan uitgaande dat nu mijn fiets is geklassificeerd als ‘brommer’ (die niet bromt) daar niet in thuishoort.


#88

Geweldig. Voor mij is het geen fiets en horen de kilometer gegevens de fiets statistieken niet te vervuilen.
Neemt niet weg dat het een geweldig vervoersmiddel kan zijn.


#89

Ik niet. Zeker niet degene die pas in 2017 zo’n meetrap-brommer hebben gekocht. Zij wisten dat ze op de rijbaan moesten, dus niet zeuren.