Fietsersbond verheugd over 30 km als norm

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsersbond-verheugd-over-30-km-als-norm/

De betreffende motie van 2e kamerleden Kröger (GL) en Stoffer (GPV) heeft een andere inhoud dan hierboven verondersteld wordt. De motie is toegespitst op verkeersveiligheid rondom scholen en het vervoer van en naar school, en van daaruit de wens uitspreken om de Vmax van 30 km/u binnen de bebouwde kom als leidend principe aan te houden.

De Fietsersbond trekt de motie naar mijn smaak iets te veel op haar eigen stokpaardje met daaraan gekoppeld de natte ISA-droom van de FB.

Heel blij zijn met een idee/voorstel van een paar oppositie-kamerleden… Leuk maar dit maakt weinig indruk.

Wanneer de auto industrie blijft volharden in het fabriceren van auto’s die bij botsproeven van 80 km/u de inzittenden beschermd, wat ook nodig is, blijft een fietser en voetganger de meest kwetsbare verkeersdeelnemer.
Daarom is het nodig om op alle fronten wel aandacht voor de veiligheid van alle deelnemers te vragen.
Bijna alle gemeenten zijn genoodzaakt de weg profielen zo in te richten dat hard rijden niet loont omdat er te weinig handhaving is. Daar wringt het.
Niet dat fietsers de ruimtevlucht eisen bijvoorbeeld. Het is wel bekend dat er meer verkeersslachtoffers onder de groep fietsers en voetgangers zijn met ernstige verwondingen.
Daarom is het goed dat over enige tijd auto’s binnen de bebouwde kom niet harder kunnen dan 30.
De fabrikant is verplicht om in 2025 alleen auto’s met deze snelheidslimitering af te leveren.
Het komt er dus wel.

Blijkbaar is de GL/GPV-motie aangenomen door de 2e kamer. In Nederland is dat echter niet meer dan een verzoek aan de regering om die motie uit te voeren. Gisteren is namelijk ook een motie van de PVV aangenomen om ons zorgpersoneel een structureel hoger salaris te geven maar de regering zal dit verzoek ongetwijfeld naast zich neerleggen.

De motie is hier te vinden.

Tja, wat zou de Fietsersbond moeten doen als je al jaren hiervoor pleit en er nu een meerderheid van de Tweede Kamer er mee in stemt? :wink:

Natuurlijk gaat het nog de nodige tijd kosten om dit in op landelijk politiek niveau voor elkaar te krijgen maar ik zie dit toch echt wel als een stap in de goed richting.

Zoals het artikel aan geeft is het maar een deel van de oplossing, de inrichting van straten zodat 30 km/h een logische snelheid is is misschien wel belangrijker tenzij je over een andere technische oplossing wil nadenken.

Het past trouwens in een groter geheel:

140 landen willen maximumsnelheid van 30 km/u in alle bebouwde gebieden

1 like

Dit is een leuke wens maar niet realistisch. Ik verwacht niet dat de regering dit in gaat voeren, laat staan in Europa. Technisch gezien een flinke kluif die veel kosten met zich mee brengt. De controle op naleving is een onbegonnen zaak. Begin eerst maar met obstakels en borden 30km in te voeren op plaatsen waar het echt nodig is.
Er zijn veel straten met fiets stroken of paden waar het naar mijn idee die 30 km helemaal niet nodig is.
We moeten de fiets niet heiliger maken dan nodig is. In grote drukke steden heeft het nut dat de auto snelheid beperkt wordt maar in heel het land is overkill.

In de gemeenteraad van Dordrecht is afgelopen donderdag inmiddels een motie aangenomen waarin ook de 30 km als max per uur wordt ingevoerd.https://www.ad.nl/dordrecht/voortaan-is-30-kilometer-per-uur-de-norm-maar-niet-meteen-vanaf-morgen-en-niet-in-de-hele-stad~a2fbbdcb/

1 like

dit heeft voor mij 2 kanten.
ik ben zowel fiets als autoliefhebber.
aangezien ik zowel een auto als speed pedelec juich ik toe voor speed pedelec dat voelt net iets beter.
maar als ik in de auto zit zal ik ontzetten hard opvreten met een rotgangetje van 30km/u

dus ik hou hier even tussen in want ik zit nu niet wat er toegevoegde waarde.

Zoals het artikel al aan geeft onder Inrichting, is het niet een kwestie van een bord 30 km neerzetten, maar verkeersdrempels, chicanes, versmallingen, bloembakken etc. waardoor eigenlijk dat 30 km bord overbodig zou moeten zijn.

In alle grotere steden is het overgrote deel van de straten al 30 km/h.

Ondertussen is de Rotterdamse VVD trots dat zij de 30 km motie in de gemeenteraad hebben kunnen tegenhouden.

dat begrijp ik.dan nog als ze alles zo inrichten tot 30 km/u voor als mobilist ja vind ik heel erg vervelend maar als speed pedelec juich ik weer toe.Zoals ik al eerder heb aangegeven ik zit een beetje dubbel op.
maar aan de andere kant. ik ben wel steeds meer meet de fiets en gebruik de auto nu voornamelijk lange ritten of noodgevallen of grote boodschappen doen. en korte ritten zoals binnen de 25 km doe ik voornamelijk met de sp. als ik alleen ben. met familie vrienden proberen we met 1 volle auto naar toe scheeld vaak in kosten en voor diegenen die minder ter been zoals mn ouders.

Ik vind het ook vervelend voor de fiets, zeker verkeersdrempels. Als ze niet een beetje “sinusvormig” ontworpen zijn kunnen ze erg vervelend op de fiets zijn.

Er zijn andere oplossingen, met name ISA.

Zoals in Geleen, gemeente Sittard-Geleen: voor vele miljoenen belastinggeld werden vrijwel alle kruispunten ontdaan van voorrangsborden en in plaats daarvan drempels aangelegd, die zelfs met een verende vork nog flinke schokken opleveren. Zeer fietsvijandig. De voorrangsregels die hierbij horen, zijn in het aangrenzende buitenland, België en Duitsland op 6-8 km, totaal onbekend.

Uiteindelijk heeft Rotterdam ook een motie Motie Veilige straten aangenomen.

Kern is denk ik wel:

Een plan te maken voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in die straten en daarbij voorrang te geven aan de meest onveilige straten en de straten waarbij de betrokkenheid van bewoners het grootst is

Het tegendeel is zelfs aangetoond: méér ongevallen bij 30 km/u. De lagere snelheid draagt wel bij aan minder letsel maar dat was al bekend. Dat er méér ongevallen bij 30 km/u gebeuren ligt niet aan de snelheid maar aan het feit dat op 30-wegen veel complexere verkeerssituaties te vinden zijn. Met name het in- en uitparkeren van auto’s geeft veel aanleiding tot ongevallen.

In plaats van hightech snelheidsregulering (ISA/geofencing) zou de aandacht daarom veel meer gericht moeten zijn op het autoluw maken van steden. Daaraan zitten zelfs veel meer voordelen aan dan alleen verkeersveiligheid (leefbaarheid van de stad, schonere lucht).

Vraag het internet wat fietsen veiliger maakt en het antwoord zal steevast zijn: de fietshelm. Terwijl we al lang weten dat een helm fietsen zelf niet veiliger maakt maar (zij het zeer beperkt) het effect van een aanrijding kan beperken.

Zo is ook het plaatsen van een 30 km bordje onvoldoende en zal er naar de inrichting en het gebruik van de weg moeten worden gekeken. Maar dat was ook al bekend volgens mij. Op zichzelf wel goed dat dat nu nog eens expliciet zo benadrukt wordt, goed voor wegbeheerders daar kennis van te nemen.

Het veiligst is natuurlijk het autoverkeer te verminderen, maar dat staat ook als laatste opmerking in hetzelfde artikel: “De beste weg met een verblijfsfunctie is een weg met weinig autoverkeer”

Bedankt voor het delen van het artikel, zoals het artikel al zegt, de resultaten zetten je aan het denken.

Op zoek naar het echte artikel kwam ik dit stuk tegen dat over hetzelfde rapport gaat:

Dat artikel leest wel heel anders, dus alsnog zou ik graag het originele artikel zien bij de Vervoersregio Amsterdam is het niet te vinden.

Je komt zelf met ISA en ik ben wel voor maar in beide artikelen komt ISA niet voor. Ik lees klinkers en drempels maar daar ben ik dan als fietser weer minder tevreden mee. Ik ben wel benieuwd wat voor ideeën je hebt voor het autoluw maken van steden/dorpen.

Wat ik opmerkelijk vindt uit het Verkeersnet-artikel is:

Fietspaden en fietsstroken hangen juist vaak samen met een hogere autosnelheid.

Van fietspaden is dat logisch (fietsers zijn vaak snelheidsremmers) maar met stroken minder, tenzij het (te) smalle fietsstroken zijn, maar zoals de Fietsersbond al schrijft in dit artikel:

Als er geen ruimte is voor een goede strook, dan is het beter om helemaal geen strook aan te leggen. Liever geen strook dan een te smalle.

Zou dat er aan de hand zijn?

Daarom vind ik het belangrijk dat vooral de juiste uitdaging gekozen wordt. Je helemaal richten op het verlagen van de Vmax gaat voorbij aan de zaken die werkelijk aanleiding geven tot verkeersonveiligheid. Liever minder en desnoods snellere auto’s dan méér langzamere auto’s.

Heel concreet: een stad vol elektrische auto’s is niet beter dan een stad met beperkte toegang voor elke auto. Het doel zou daarom moeten zijn om automobilisme zoveel mogelijk te weren uit steden zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers.

Heel concreet: <snip> Het doel zou daarom moeten zijn om automobilisme zoveel mogelijk te weren uit steden zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers.

Zo concreet vindt ik het niet, zonder een idee hoe is het moeilijk af te wegen tegen bijv. iets als ISA.