Fietsoorlog?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsoorlog/

‘Bel met liefde’ Ergernissen op het fietspad, gevloek en gejammer. Erg? ‘First world problems’ vinden twee expats die social designers Maartje de Goede en Lisa Strijbosch spreken tijdens een fietscafé. Maar, aldus Maartje: ‘Je kunt de gesprekken zien als bewijs dat we alles samen kunnen oplossen.’ De zon schijnt. Op de Vecht varen bootjes en…

Het is een hardnekkig misverstand dat het FIETSpad een pad voor Fietsers is.
In mijn dagelijkse wereld is het FIETSpad een pad voor iedereen die zich niet welkom voelt op de rijbaan voor autos.
Op het FIETSpad zal je aantreffen breeduit wandelende families, al dan niet loslopende honden, schrikachtige paarden, …, verhuizers, supermarktbezorgers, gigantische vrachtfietsen,…, scooters van 120 cm breed, …,enz. En ja ook fietsers.
Ik ervaar met al die andere gebruikers meer oorlog dan met andere fietsers.
Vreemd dat de auteur geen melding maakt van die andere groepen.

Ik woon in de Haarlemmermeer en daar zijn de fietspaden (buiten de spitstijden, zo’n halfuurtje) zwaar onderbezet. Klagen over drukte zal daar dus geen gehoor vinden)

1 like

Ook automobilisten voelen zich welkom op het fietspad. Verrekte handig om een stukje af te snijden of even je auto te parkeren ("Je kan er toch omheen!") :grin:

Wat een onzin. Natuurlijk doen automobilisten dingen die verboden zijn. Net zoals voetgangers en fietsers. Nooit een fietser door een voetgangersgebied zien rijden?
Dat fietsers extremisme is echt lachwekkend.

Ja, maar fietsers …

In mijn dagelijkse omgeving (noord-oost Nederland) worden de fietspaden vooral ‘onveilig’ gemaakt door naar of van schoolgaande kinderen/pubers. “Oorlog” is er met name onderling, niet met andere fietspadgebruikers.

De plaatjes van @wolfman geven naar mijn mening vooral aan dat het op het fietspad wel meevalt. Zelfs als brommers niet onder mopets vallen maar onder motorcycles. De meeste ellende is met het snelle/zware verkeer. Die komen we tegen BUITEN de fietspaden en op kruisingen.

Ik ben van mening dat “de ellende” zich veel vaker afspeelt in grotere steden. Dat is natuurlijk erg vervelend, maar niet toonaangevend voor heel Nederland.

1 like

Moet ik hier lezen dat we pas bredere fietspaden krijgen NADAT alle gebruikers van het fietspad zich beter hebben leren gedragen?

Ik kan dat niet rijmen met het rapport over het gebrek aan aandacht voor fietsers met een handicap.
In oktober 2021 schreef de Fietsersbond nog:
Nederlandse gemeenten moeten meer doen voor fietsers met een fysieke beperking. Dat stelt de Fietsersbond in een rapport dat verschijnt in de Week van de Toegankelijkheid.

Ik wil vandaag nog bredere fietspaden voor de driewieler.

Precies dezelfde ervaring hier in de Betuwe: geen oorlogen maar vooral lege fietspaden. En als het een keer kritiek wordt dan lossen we het als volgt op:

1 like

Dit is natuurlijk de manier waarop het allemaal best samen kan gaan.

In het voorjaar van 2018 is n Rotterdam (Beukelsdijk, Beukelsweg) een Fietslint getest.
Een knalgroene wegmarkering moest langzame fietsers (daar worden mensen mee bedoeld die nog op eigen kracht fietsen) verleid om meer rechts (dat is vlak langs de trottoirband) te houden.

800 fietsers hebben een enquete ingevuld.
De resultaten hebben maar heel kort op internet gestaan.

  • Driekwart van de deelnemers begreep de boodschap van het Fietslint “goed” tot “zeer goed”. De combinatie van de twee symbolen werkte het best, de doorgetrokken streep was soms verwarrend maar wel een herinnering.
  • Ruim een kwart vindt dat hun eigen gedrag positief verandert door het Fietslint.
  • Overigens vinden de meeste mensen dat ze zelf al volgens de regels fietsen. Toch geeft de helft van de deelnemers aan dat ànderen zich netter gedragen in het verkeer door de wegmarkeringen.

Ik vond het een verschrikking om goed rechts te houden.
Als fietser wil ik me graag vrij en blij voelen.
Daar hoort bij dat ik om me heen wil kunnen kijken.

https://mobilitylab.nl/startups/fietslint/

2 likes

Hoe maak je een krap fietspad nog krapper?

In de omgeving van Doorn werd vorig jaar een blauwe inhaalstrook aangebracht op een smal fietspad. Ruim baan voor snellere fietsers. Inderdaad, langzamere fietsers worden geacht verder rechts te houden. Wat je op je klompen aanvoelt werd ook bevestigd: het voelt onveilig. Snellere fietsers halen met minder zijdelingse ruimte in en het wordt heel spannend als twee snellere fietsers uit tegenovergestelde richting elkaar naderen.

Je zal als wegbeheerder eens fietspaden gaan aanleggen die afgestemd zijn op het aanbod …

Fietserbill: Je zegt op een vriendelijke manier dat jij je vrij en blij wilt voelen door het hele fietspad te kunnen gebruiken. Maar feitelijk geef je daar ook mee aan dat jij je niet voelt aangetrokken tot het idee om met z’n allen op een zo efficiënt mogelijke manier van het fietspad wil gebruiken. Zoals de automobilist die op de snelweg links blijft hangen.

1 like

Ik wil niet aan de linkerkant van het fietspad rijden.
De mensen achter het Fietslint wilden dat ik pal langs de trottoirband aan de rechterkant ging rijden.

Ik ervaar de vierkante trottoirband als een gevaar waar je afstand tot moet houden.
Die trottoirband kan met een eenvoudige maatregel minder gevaarlijk worden gemaakt.
Vervang ze door trottoirbanden met een schuine rand.

Het fietspad wordt dan in eens 15+ cm breder omdat je niet meer met je pedaal achter de trottoirband kan blijven haken.

NB; in de visie van de fietsers die mij links willen inhalen, rijd ik al snel veel te veel aan de linkerkant, omdat de inhalers op hun beurt afstand willen houden tot openzwaaiende autoportieren aan de linkerkant van het fietspad.

2 likes

Ik vind het ook niet natuurlijk om dicht op de stoeprand te rijden, dan kun je niet ontspannen fietsen. En het is ook geen bezwaar om pontificaal midden op het pad te rijden onder voorwaarde dat je alert bent op andere fietsers (dus geen koptelefoon, capuchon ed) en indien nodig even wat meer rechts rijdt totdat de inhaler voorbij is.

1 like

Met het generaliseren van een probleem, is nog nooit een probleem opgelost.

Ik herinner me dat er op het Stadskantoor van mijn woongemeente een grote gedetailleerde kaart heeft gehangen waarop kansen voor verbetering van de fietsinfrastructuur waren aangegeven. Varierend van gemakkelijk tot moeilijk.
Als men de afgelopen twintig jaar had gebruikt om de gemakkelijke kansen aan te pakken, was dit project niet nodig geweest.

Nu moeten we als fietser op cursus omdat de politieke partijen die zeggen het goed voor te hebben met de fiets, uiteindelijk eieren kiezen voor hun geld, en helemaal niets doen voor de fiets.

1 like

Als we de geest van het artikel in gedachten houden, zijn we na alle klachten over voor wie een fietspad is, hoeveel ongelukken en door wie veroorzaakt, te smalle fietspaden voor driewielers, verplicht rechts rijden, slechte (stoep) randen en, natuurlijk, de politiek, nog maar op de helft.
De grote vraag die blijft is: hoe gaan we nu op een prettige manier met elkaar de (voor sommigen dagelijkse) ergernissen oplossen op het moment dat ze optreden?
Het vriendelijke belletje van @Lomito vind ik best een goede.

@teunisjan, ik heb geen moeite om me op het fietspad vriendelijk, hoffelijk, enz te gedragen
Ik vind het een probleem dat mijn belangenbehartiger zich laat betalen door een overheid die op alle fronten te kort schiet, om mij te vertellen dat ik mij beter moet gedragen.
Ik verwacht van de FB dat ze die overheid wijzen op mijn belangen als fietser.
En dat lees ik niet in het bericht van TS.

@teunisjan, ik heb wel moeite om me op het fietspad vriendelijk te gedragen.
Ik ervaar het verkeer als een jungle.
Ik kan alleen in die jungle overleven door mij zelf breed te maken.
Hoe meer ik vlak langs de trottoirband rijd, hoe meer ruimte ik een ander geef om mij te snel en te dicht voorbij te rijden.

Fietsinfra is nooit bedoeld om meer comfort of veiligheid aan fietsers te bieden, maar om de doorstroming voor automobilisten te verbeteren. Fietsen is vooral afstappen, oversteken en omrijden. 15-20 jaar geleden waarschuwde het SWOV al dat de toen bestaand fietsinfra niet in staat is groei van het fietsverkeer op te vangen. Maar nog altijd voldoet zo’n 80% van de fietsinfra niet aan de minimale (CROW) normen. We zien het fietsverkeer nu inderdaad groeien, vooral in de steden, maar ook diverser worden met o.a. e-bikes en bakfietsen. Dat leidt tot irritaties.

Dus je verwacht inderdaad meer actie richting wegbeheerders om die achterblijvende infra eens aan te pakken. Beter dan fietsers wijzen op hun gedrag.

Mijn vader reed op hoge leeftijd nog op zijn fiets, fietsen had hij zijn hele leven gedaan. Woon-werk (2x35 km) deed hij elke dag op de fiets, ook bij slecht weer, de Vierdaagse in Drenthe reed hij samen met een buurman 4x 100 km en reden dan op vrijdagavond ook nog terug van Assen naar Soest…

Op zijn levenseinde reed hij nog elke dag op zijn fiets… zo langzaam dat mensen bang waren dat hij zou omvallen. Hij keek nergens naar, hooguit een meter voor de fiets. Hij is door klasgenootjes van mijn dochter thuisgebracht omdat hij de weg kwijt was en is een keer zelfs van de A325 geplukt door een vrachtwagenchauffeur die hem vervolgens netjes thuis afzette (adreslabel aan zadel)… Na dat voorvalletje hebben we besloten hem niet meer te laten fietsen en dat heeft hem bijzonder veel pijn gedaan. Enkele maanden later is hij overleden.

Ik was altijd verbaasd dat hij met zijn dementie zo lang heeft kunnen blijven fietsen. Hij zag weinig, hoorde weinig en fietste elke dag soms tientallen kilometers, hield geen rekening met ander verkeer. In plaats van irritatie en boosheid van andere verkeersdeelnemers kon hij altijd rekenen op vergevingsgezindheid en empathie. Leuk om te horen van een verpleegkundige dat hij je vader heeft gezien enkele dorpen verderop. Dat is denk ik het voordeel van het platteland: men kent elkaar en kijkt naar elkaar om.

En zo heb ik waarschijnlijk een “andere” kijk op dit onderwerp.

1 like