Klimaatakkoord biedt kansen voor de fiets


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/klimaatakkoord-biedt-kansen-voor-de-fiets/

Het op 21 december gepresenteerde ontwerp-Klimaatakkoord biedt volgens de Fietsersbond volop kansen voor de fiets. Met name fietsen naar het werk staat in het akkoord goed op de kaart. De Fietsersbond is wel bezorgd over het signaal dat de natuur- en milieuorganisaties en de FNV gisteren afgaven. Zonder deze partijen wordt de basis onder het…


#2

Quote:“wordt de fiets volwaardig onderdeel van het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Dit betekent dat de overheid bij het oplossen van mobiliteitsknelpunten de fiets als oplossing gaat meenemen”

Zo’n vage zin hebben we nu toch ook al?
Elke keer als er een autoweg wordt aangelegd, wordt er ook een broodkruimel opgenomen voor de fiets. Van dat geld wordt dan een fietspad aangelegd dat nergens begint, en nergens eindigt.Of er wordt een fietspad geasfalteerd dat al was geasfalteerd.

ik kan vijf van dat soort voorbeelden binnen een straal van 10 km noemen uit de afgelopen vijf jaar. Ik weet geen positief voorbeeld te noemen. Het spijt me.


#3

Geforceerde CO2-reductie omwille van het tegengaan van klimaatverandering is een vrij heilloze weg waarbij verkeerde prioriteiten gelegd worden.

Je kunt CO2-reductie ook zien als bijkomend voordeel van een mobiliteitsbeleid dat gericht is op volksgezondheid (meer bewegen, luchtkwaliteit) en leefbaarheid van de stad (terugdringen autoverkeer, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, minder verkeerslawaai en stankoverlast).

Zo kom je tot andere maatregelen dan met alleen CO2-reductie waarmee het prima is om alle fossiele auto’s te vervangen door elektrische varianten maar dan met behoud van alle andere nadelen van overmatig autoverkeer in de stad.