Klimaatakkoord biedt kansen voor de fiets


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/klimaatakkoord-biedt-kansen-voor-de-fiets/

Het op 21 december gepresenteerde ontwerp-Klimaatakkoord biedt volgens de Fietsersbond volop kansen voor de fiets. Met name fietsen naar het werk staat in het akkoord goed op de kaart. De Fietsersbond is wel bezorgd over het signaal dat de natuur- en milieuorganisaties en de FNV gisteren afgaven. Zonder deze partijen wordt de basis onder het…


#2

Quote:“wordt de fiets volwaardig onderdeel van het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Dit betekent dat de overheid bij het oplossen van mobiliteitsknelpunten de fiets als oplossing gaat meenemen”

Zo’n vage zin hebben we nu toch ook al?
Elke keer als er een autoweg wordt aangelegd, wordt er ook een broodkruimel opgenomen voor de fiets. Van dat geld wordt dan een fietspad aangelegd dat nergens begint, en nergens eindigt.Of er wordt een fietspad geasfalteerd dat al was geasfalteerd.

ik kan vijf van dat soort voorbeelden binnen een straal van 10 km noemen uit de afgelopen vijf jaar. Ik weet geen positief voorbeeld te noemen. Het spijt me.


#3

Geforceerde CO2-reductie omwille van het tegengaan van klimaatverandering is een vrij heilloze weg waarbij verkeerde prioriteiten gelegd worden.

Je kunt CO2-reductie ook zien als bijkomend voordeel van een mobiliteitsbeleid dat gericht is op volksgezondheid (meer bewegen, luchtkwaliteit) en leefbaarheid van de stad (terugdringen autoverkeer, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, minder verkeerslawaai en stankoverlast).

Zo kom je tot andere maatregelen dan met alleen CO2-reductie waarmee het prima is om alle fossiele auto’s te vervangen door elektrische varianten maar dan met behoud van alle andere nadelen van overmatig autoverkeer in de stad.


#4

Ik ben erg sceptisch/wantrouwend over wat de FB terug gaat krijgen voor deze handtekening.

Tussen Rotterdam, Delft en Zoetermeer is/was een open polderlandschap/tuinbouwgebied met de bijbehorende polderwegen.
Je kon er heerlijk fietsen en elke dag een route uitstippelen over tien verschillende doorgaande wegen.

Totdat in 2002 de N470 wordt aangelegd, en in 2007 geopend,
Van de ene op de andere dag worden tien doorgaande wegen veranderd in tien doodlopende wegen.
Om gescheiden werelden ten NW en ZO van de N470 te voorkomen, worden er twee tunneltjes onder de N470 aangelegd.
Waar je vroeger kon kiezen uit tien routes, kan je nu nog maar kiezen uit een route.

Het ergste was nog wel dat de kosten van die tunneltjes werden gepresenteerd als investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur.
Alsof we nooit eerder hadden kunnen fietsen in dit gebied.

Geen enkele bestuurder wilde horen dat er door de aanleg van de N470 fietsinfrastructuur was vernietigd.
En dat die tunneltjes hooguit konden worden gezien als een slechte reparatie van wat er eerder al was.

In 2018 is besloten tot groot onderhoud van de N470.
Iedereen jubelt over het duurzame karakter van deze onderhoudsklus.
“De N470 wordt een weg die niet alleen energie bespaart, maar ook energie opwekt”, en meer van dat soort marketing prietpraat.
Maar ik hoor niemand iets zeggen over groot onderhoud aan het bijbehorende fietsnetwerk.

Niet vergeten worden, is het hoogste wat een fietser mag verwachten.