Met de Fietsersbond naar de Klimaatmars?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/met-de-fietsersbond-naar-de-klimaatmars/

Klimaat en fietsbeleid lopen hand in hand. De beste optie om reizen te vergroenen is de auto laten staan en de fiets te pakken. De fiets is de duurzame en eerlijke optie voor een gezondere en prettige samenleving. Daarom doet de Fietsersbond mee aan de klimaatmars in Amsterdam op zondag 12 november. De problemen in…

Nee, ik doe niet mee. Zolang diverse partijen de boeren als schuldigen hiervoor aan blijven wijzen sla ik effe over. Waar ik woon, ben opgegroeid en dagelijks fiets zijn het juist de boeren die de natuur op peil houden.

Ik kan helaas niet vanwege andere verplichtingen maar zo graag willen omdat ik niet vind dat 40.000 boeren de dienst kunnen uitmaken voor bijna 18.000.000 mensen onder het mom van het voeden van Nederland terwijl 75% van de productie voor de export is.

Met de fiets naar Amsterdam vanuit Groningen is ruim 10 uren.

[Dank voor de complimenten voor Groningen - binnen Stad gaat 60% met de fiets :-). Brengt wel het probleem van het fietsparkeren, ondanks grote stallingen in de binnenstad: die trekken extra fietsen aan :expressionless: en zijn vervolgens regelmatig VOL… :frowning: . ]

Per trein naar Amsterdam verbruik ik even goed energie → ik blijf thuis.

Kunnen mensen die van dichterbij komen namens mij meedoen? Wat moet ik daarvoor doen?

Vriendelijke groet, Màrria van Winkel, (Fietsersbond Groningen)

Ik fiets omdat ik het leuk vind om te fietsen.
Ik doe alleen mee aan een demonstratie als het betere fietsvoorzieningen oplevert.

In maart 2019 was er een Klimaatakkoord met de volgende zinsnede
wordt de fiets volwaardig onderdeel van het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Dit betekent dat de overheid bij het oplossen van mobiliteitsknelpunten de fiets als oplossing gaat meenemen
We zijn nu vier jaar verder.
En ik heb er nog helemaal niets van gemerkt.

Ik ben voor het klimaat.
Tegelijkertijd hebben de boeren mijn volledige steun.

Het stikstofprobleem is meer een lokaal milieuprobleem, en staat eigenlijk een beetje los van het globale co2-gerelateerde klimaatprobleem.

Nu is veeteelt, veevoederproductie en vleesconsumptie globaal wel een grote veroorzaker van co2-uitstoot, maar het directe probleem in Nederland is meer dat we eigenlijk gewoon teveel veeteelt hebben voor het oppervlak van ons kleine landje, waardoor onze leefomgeving gebukt gaat onder de gevolgen van directe vervuiling (stikstof, pesticiden etc.), wat negatieve effecten heeft op onder andere biodiversiteit en waterkwaliteit.

Ergo: de boeren wordt niet het klimaatprobleem verweten, maar wel diverse milieuproblemen, en die worden eigen voornamelijk veroorzaakt door de te grote intensiviteit (voornamelijk bedoelt voor export).

En de ene boer is de andere niet natuurlijk, maar er is in Nederland gewoon teveel en te intensieve veeteelt.

2 likes

Wat is in dit geval export?? Als een boer in de Achterhoek zijn producten 20 km oostwaarts op de markt brengt spreek je van export.
Als een boer uit Hamburg zijn producten 900 km naar het zuiden op de markt spreek je nog steeds niet van export.
Dus lijkt me beter om deze redenering dat NL’se boeren te veel exporten hierbij maar gewoon schrappen??

Export in de exacte definitie als uitvoer van handel gaat over landgrenzen, maar wat eigenlijk echt van belang is in die discussie gaat inderdaad wellicht meer over afstand van afzet van goederen. Hoe lokaler, hoe beter voor het milieu en klimaat.

Wat in Nederland speelt is dat de goederen (vee, vlees) soms tot ver over de grens gaan (Nederlands varkensvlees is erg populair in China bijvoorbeeld), maar de vervuiling hier blijft. Dat kan je dan dus beter spreiden: minder varkens in Nederland, meer in China.

Daar kan je tegenin brengen dat de Nederlandse veeteeltsector vele malen efficiënter is, dat we humaner met dieren omgaan, dat er toch ook geld in Nederland verdient moet worden etcetera, maar dat soort argumenten zijn op z’n best nogal dun. Feit blijft dat er kosten geëxternaliseerd worden (mileuschade) die door Nederlanders moeten worden gecompenseerd. Een soort indirecte subsidie op intensieve veeteelt, buiten de reguliere subsidies.

Ik hou overigens best van een goed stukje vlees op z’n tijd (maar met mate), en zeg ook niet dat alle (vee)boeren weg moeten. Het moet alleen minder, want ons milieu kan het niet dragen.

Maar goed, daar gaat het voor de klimaatmars helemaal niet om. De boeren daarbij betrekken is dus hooguit een whataboutism. Je kan best (liefst ecologische) boeren steunen, maar ook voorstander zijn van meer en beter fietsbeleid :slight_smile:

1 like