Maximaal 20 km per uur E-bike binnen de bebouwde kom

Verkeersdoden****

Helmplicht voor E-bike

Het gevaar zit idd vooral in de verschillende snelheden. Zie je filmpjes uit de jaren '30 en '50, dan rijden de meeste fietsers met ongeveer gelijke snelheid. Nu is de snelheid op de vaak te smalle fietspaden onvoorspelbaar. Vooral ouderen gaan de fietspaden mijden.
De meest juiste maar ook rigoreuze maatregel zou zijn: in de binnensteden delen de auto, de brommer, de E-bike, de racefietser en de speedpedelic de brede weg (max 30 km) en de gewone fietser blijft op het bestaande fietspad (richtsnelheid 15 á 20 km per uur)

Jouw maatregel is precies dezelfde redenering als destijds gebruikt werd om fietspaden naast rijbanen aan te leggen: vrijmaken van de rijbaan van al die vervelende fietsers. Dit is een historische fout gebleken want alhoewel de vrijliggende fietspaden gezorgd hebben dat fietsers veiliger konden bewegen heeft deze maatregel er ook toe geleid dat auto’s nog dominanter werden op de rijbaan en sneller konden gaan rijden.

Door nu diverse categorieën fietsers terug te verwijzen naar de rijbaan worden zij blootgesteld aan het gevaar van te snel rijdende en onoplettende automobilisten. Wellicht heel prettig voor de overgebleven fietsers op het fietspad maar een onaanvaardbaar risico’s voor die andere fietsers.

Een Vmax van 30 km/u gaat daarbij niet helpen. Ik moet met mijn speed pedelec op de rijbaan waar 50 km/u geldt, maar waar in de praktijk met gemak 70+ gereden wordt. Op die stukken ga ik liever op het fietspad want met gemiddeld 32 km/u ben ik obstakel voor automobilisten. Een kennis van mij is onlangs in zo’n situatie van achteren aangereden door een auto met een valpartij tot gevolg. Hij heeft zijn speed pedelec ingeruild voor een pedelec (E-bike) zodat hij niet meer verplicht is om op de rijbaan te rijden.

Het probleem zit niet in de verschillen in snelheid, maar in het verschil in dominantie. In een auto zit je veilig en ben je gewend dat fietsers en voetgangers zich op hun eigen paden begeven zodat jij ongehinderd kan doorrijden. Door het gebrek aan kwetsbaarheid in de auto kun je zonder risico met hogere snelheden rijden, d.w.z. zonder risico voor ernstig lichamelijk letsel maar met de huidige handhaving ook zonder risico voor boetes. Zie de wetteloosheid op de boulevard in Scheveningen door gebrek aan handhaving.

Ik zie een andere oplossingsrichting die de historische fout van de vrijliggende fietspaden binnen de bebouwde kom herstelt, gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met de fietsstraat. Kern is dat langzaam verkeer dominant wordt op de rijbaan en dat automobilisten zich moeten schikken naar het aanwezige langzame verkeer. Geen vrij baan meer voor auto’s en ander zwaar gemotoriseerd verkeer maar geduldig rijden tussen de fietsers.

Deze maatregel heeft meer voordelen dan alleen verbeterde verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers:

  • het gebruik van de auto binnen de stad wordt veel minder aantrekkelijk, het schiet niet op tussen al die fietsers en de fiets is met directe verbindingen veel sneller op bestemming dan de auto die moet omrijden en parkeerplek moet zien te vinden
  • minder auto’s in de stad heeft weer diverse voordelen voor het milieu en leefbaarheid in de stad
  • door het wegvallen van vrijliggende fietspaden komt die ruimte weer beschikbaar aan voetgangers, meer verblijfsruimte (terrassen, speelruimte voor kinderen) en meer groen in de stad.

Ook buiten de bebouwde kom kunnen deze fietsstraten ingesteld worden op plekken waar geen doorgaand autoverkeer gewenst is. Denk aan kleine landwegen die boerderijen ontsluiten en waar normaal gesproken alleen bestemmingsverkeer gebruik van maakt. Deze wegen zijn perfect voor verbindingen tussen steden door langzaam verkeer maar worden niet zelden geplaagd door langsstormende auto’s (rakelings langs fietsers) en die zich niets aantrekken van de Vmax van 60 km/u want dominant en geen handhaving. Hier in de omgeving is zo’n smalle landweg die voor langzaam verkeer een belangrijke verbinding vormt tussen de Tacitusbrug (Waal) en de Rijnbrug bij Heteren: Heterensestraat langs A50

Bij file voor knooppunt Valburg (A15-A50) wil het snelwegverkeer deze 3 meter smalle straat graag gebruiken als sluiproute van afslag Heteren naar oprit Zetten. Sluipen betekent doorgaans met hoge snelheid over de weg jakkeren anders heb je geen winst van het sluipen. Er wordt daar met gemak 100+ snelheden gereden en voor passeren van fietsers wordt nauwelijks snelheid teruggenomen…

Daar tegenover zou ik willen stellen dat wegen die vooral bedoeld zijn voor auto’s en ander zwaar gemotoriseerd verkeer ook echt vrij gehouden moeten van langzaam verkeer. Snelwegen en autowegen zijn dat al maar ook wegen binnen de bebouwde kom die een belangrijke stroomfunctie hebben zouden zo uitgevoerd moeten worden. In eigen omgeving kan als voorbeeld geven: Nieuwe Aamsestraat in Elst (GLD)

Het naastliggende verplichte fietspad is hier breed genoeg om als verplicht (brom)fietspad gebruikt te worden, aan de weginrichting is duidelijk te zien dat kleine voertuigen als racefietsen, speed pedelecs en brommers hier niets te zoeken hebben. Ik rij hier dan ook altijd over het fietspad en zie bromfietsers dat ook doen. Daarbij speelt dat de verkeerslichtlussen in het wegdek niet gevoelig genoeg zijn voor lichte voertuigen zodat je staat te wachten voor rood totdat er eindelijk een auto komt om de VRI in te schakelen. Kan soms heel lang duren…

1 like

Ik bedenk me dat er voorbeelden zijn van fietsstraten buiten de bebouwde kom zoals op de Wilhelminalaan in Wijchen die om sluipverkeer te voorkomen met een poller is uitgerust.

In die filmpjes was het ook een heel stuk drukker met fietsverkeer en als je nu bijv. in Amsterdam gaat meten dan zal je zien dat er ook minder variatie zit in de snelheden. Verder denk ik dat jaren '30 en '50 oudere fietsers nauwelijks deel maakten van het fietsverkeer.

Wat snelheidslimieten heb ik grote twijfels, eerste vraag is hoe het gehandhaafd gaat worden. Dat is als een probleem met autoverkeer en lijkt me nog een stuk groter met fietsverkeer.

Wat betreft het filmpje over Scheveningen, ik zou zeggen, kijk het nog eens af en kijk naar de wegen. Vindt ik het vreemd dat daar soms hard wordt gereden? Nee, ik niet.

Een beetje zoals hier?

Daar heb je wel veel fietsverkeer voor nodig en het lijkt er sterk op alsof die er niet is voor de Heterensestraat langs A50 alhoewel die een belangrijke verbinding voor langzaam verkeer vormt.

Fietsstraten zijn niet een magische oplossing, voor een succesvolle fietsstraat moet er een bepaalde verhouding zijn tussen fiets- en autoverkeer en niet al te veel autoverkeer.

Succesvolle fietsstraat… dat is nog steeds op basis van de dominantie van autoverkeer dat door voldoende volume van fietsverkeer wordt bedwongen. Bij te weinig fietsers gaat het gas erop.

Ik zie een andere scheiding waarbij auto’s altijd te gast zijn op wegen binnen de bebouwde kom tenzij op wegen die werkelijk voor auto(snel)verkeer bedoeld zijn. Er zijn dan wegen voor de auto en wegen voor langzaam verkeer waar de auto alleen mag rijden onder voorwaarde dat langzaam verkeer niet gehinderd wordt.

Wegen zoals de boulevard in Scheveningen wordt dan meer verblijfsgebied van verkeersruimte. De rijstroken kunnen een stuk smaller omdat geen afzonderlijke fietsstroken meer nodig zijn zodat meer ruimte beschikbaar komt voor voetgangers. In de specifieke situatie van Scheveningen kan verder gedacht worden om de boulevard autoluw te maken, alleen toegankelijk voor auto’s van aanwonenden, gemeentelijke en hulpdiensten.

Ik geloof niet zo in verkeer dat mag of niet mag, ik geloof veel meer in infrastructuur die gelijk duidelijk maakt wat de bedoeling is en liefst dat ook nog af dwingt. Zolang er nog geen ISA is betekend dat straatstenen ipv asfalt, verkeersdrempels, chicanes etc.

Vannacht was ik in Molenhoek (bij Malden/Nijmegen) om een huisgenoot van een feestje op te halen en draaide daarbij van de Ringbaan op de Middelweg… door regen, duisternis en onbekendheid in die omgeving had ik het bordje Fietsstraat gemist maar door het rode asfalt begreep ik gelijk wat de status van deze weg is en wat er van mij als automobilist verlangd wordt. Op het hele stuk niemand tegen gekomen, niet zo vreemd om 01:00uur uiteraard, maar desondanks rustig gereden.

Het gaat dus niet om de fysieke aanwezigheid van een meerderheid om dominantie af te dwingen maar vooral duidelijk te maken voor wie de weg bedoeld is en hoe automobilisten daar onder voorwaarden gebruik van mogen maken.

In die zin ben ik het dus met je eens. Behalve dan het afdwingen, ik vertrouw liever op het gezond verstand van de meerderheid dan op beperkende maatregelen die bedoeld zijn om slecht gedrag van een minderheid te voorkomen en daarbij alle goedwillende bestuurders ook te hinderen (drempels e.d.).

Afdwingen klinkt voor velen te sterk (maar het komt er wel op neer) en drempels zijn maar één manier maar ik vermoed dat we hetzelfde bedoelen