Moet een vrachtfiets ook op het fietspad. Wie wordt daar beter van?

De fietsersbond strijdt met succes tegen het gebruik van scooters en snorfietsen op het fietspad. Ze zijn een gevaar door hun grotere snelheid.

Met stijgende verbazing lees ik over de vrachtfiets helemaal niets over het ongewenst zijn op het fietspad. Door hun grote gewicht en volume zijn ze toch net zo goed een gevaar?

Sterker nog, ik zie met grote regelmaat stukken van de fietsersbond waarin de vrachtfiets wordt genoemd als argument voor een breder fietspad.

Er zijn fabrikanten bezig met fietsen die beladen 600 kilo kunnen wegen. Z.g. fietsen, want in feite elektrokarren met trappers als excuus.

Wij hebben in Nederland prima infrastructuur voor elektrokarren, de rijweg. Laten we toch alsjeblieft het fietspad niet kapen door voertuigen die daar niet passen.

Fietsersbond, een breder fietspad hoeft niet beargumenteerd met te brede en te zware voertuigen die feitelijk geen fiets zijn.

Definieer vrachtfiets! Is dat een tweewieler of een driewieler of beide?

Een vrachtfiets met 25 op de rijbaan of een vrachtfiets van max 1.50 breed op fietspad lijkt mij beiden onwenselijk. Op het fietspad kan je amper over of om sommige bakbeesten heen kijken. Leuk om het milieu als argument te gebruiken door bijvoorbeeld koeriersbedrijven, maar als je het milieu wil sparen kan je beter inzetten op consu-minderen.

Er was een tijd dat een fiets breder dan 75 cm niet eens óp het fietspad mocht rijden, die moest naar de rijbaan. Met ingang van het RVV90 (art. 5.4) is dat veranderd: sindsdien mág een fiets breder dan 75cm naar de rijbaan. Niet meer verplicht, maar mag dus wel en dat lijkt mij inderdaad de wenselijke plaats voor een fiets van dergelijke afmetingen.

Wel een kanttekening: automobilisten zijn niet (meer) op de hoogte van die bepaling. Ik hoor althans regelmatig van snelle ligfietsers (die dus met gemak meekomen met de rest van het verkeer op de rijbaan), die met enige regelmaat naar het leven wordt gestaan door automobilisten die vinden dat de rijbaan hun persoonlijke domein is. Werk aan de winkel dus om wettelijke bepalingen onder de aandacht te brengen van automobilisten.

De Fietsersbond heeft de vrachtfiets ooit verwelkomd.

In mijn dorp in het noordoosten van het land heb ik nog nooit zo’n vrachtfiets gezien.
Mogelijk speelt dit vooral in de (4) grote steden. In mijn (al dan niet beperkte) beleving is daar de rijbaan zo druk, dat het voor een vrachtfiets ook niet veilig is.

Dan is het kiezen uit twee kwaden, en dan zou ik de vrachtfiets op het fietspad willen hebben, mits die breed genoeg wordt gemaakt. Ik deel blijkbaar de visie van de bond.

Oké, ik geef toe dat dit wel een heel groot bakbeest is :wink:

In mijn dorp kan/past dit niet eens op de fietspaden, met uitzondering van het fietspad op het industrieterrein. Die is breed genoeg.

Vanuit mijn situatie geredeneerd, (ik heb een normale fiets, recreatief gebruik) heb ik alleen last als zo’n vrachtfiets mij inhaalt of als het op mijn route geparkeerd staat. Dat zal niet elke 5 minuten zijn. Bovendien geeft het net zo veel, of net zo weinig, ergernis als een mij inhalende scooter, snorfiets, e-fiets of ander sneller voertuig (en dat zijn er heel veel :wink: ). Ook auto’s of vrachtverkeer staan blokkerend op fietsroutes geparkeerd. Er komen vrachtfietsen bij, dieselbusjes gaan eraf.

Blijft over dat het voor die vrachtfiets en uiteraard de persoon die het bestuurt zo veilig mogelijk moet zijn om het werk te kunnen doen. Met 25 km op de (in de spits drukke) rijbaan geeft volgens mij méér problemen voor het verkeer (met mogelijke inhaalacties van auto’s over het fietspad) dan op een breed fietspad.

Maar mijn mening staat niet in steen gebeiteld. De ervaring in de toekomst kan die mening zeker veranderen.

En dan te bedenken dat het fietspad ontstaan is uit de behoefte om al die gevaarlijke fietsers van de rijbaan weg te krijgen…

Uit de reacties stijgt duidelijk een spruitjeslucht op: het fietspad is voor fietsers en alle andere weggebruikers gaan beter tussen de auto’s rijden… onder het mom van veiligheid. Daarbij vergeet men dat onveiligheid op de fiets vooral en eerst veroorzaakt wordt door de fietsers zelf die op slecht onderhouden fietsen rondrijden (remmen, verlichting), door rood rijden, geen voorrang verlenen… de lijst is bekend.

Wat ons hier parten speelt is de ongewoon hoge bevolkingsdichtheid en dan met name in de Randstad en grote steden. We zitten op elkaars lip en dat geeft al snel irritatie.

Buiten de Randstad valt het allemaal wel mee, de fietspaden liggen er doorgaans stil bij zodat je goed kunt doorrijden. We zien hier ook steeds vaker vrachtfietsen die pakketjes komen afleveren, zelfs in de kleine dorpjes en buitengebieden hier in de Betuwe. Wat mij betreft geen probleem, ik juich het gebruik zelfs toe en de vrachtfietsers zijn van harte welkom op het fietspad.

Fietsinfra is nooit bedoeld om meer comfort of veiligheid voor fietsers te geven, maar om de doorstroming van automobilisten te verbeteren. Fietsers waren maar lastig. De meeste fietspaden voldoen daarom nog steeds niet aan CROW normen en vooral in grote steden zijn ze veel te smal om het aanbod aan fietsers veilig te verwerken.

Tegelijk zien we dat fietspaden zijn ontdekt door aanbieders van motorrijtuigen die alom aan het lobbyen zijn om allerhande LEV’s óp het fietspad toe te laten. Een Biro van 1,10 meter breed met 45 km/u over fietspaden van 1,80 meter is echt onwenselijk (en ze doen het!). Als daar ook nog vrachtfietsen tussen rijden vraag je je af waar de fietsers naar toe moeten. Het trottoir? Krijgen we weer een heel andere discussie.

Als ongemak voor automobilisten en dito verboden gedrag (rijden over het fietspad) het argument is om vrachtfietsen toch maar op het fietspad te laten rijden dan wordt het hoog tijd dat er beter gehandhaafd wordt én dat art. 5.4 RVV onder de aandacht van die automobilisten wordt gebracht.

Er zijn natuurlijk wel alternatieven, zoals het verbreden van fietspaden naar CROW normen of van de binnensteden één grote Shared Space maken.

2 likes

Als elke tweede persoon in nederland een politieagent is, dan is handhaving op verboden gedrag mogelijk. Omdat dat niet zo is, schiet de fietser niet zo veel op met de wens op betere handhaving.
Bredere fietspaden, betere voorlichting en gedeelde ruimtes in dorpen/steden schijnen een betere oplossing te zijn. Uiteraard valt of staat ook deze oplossing met de wil om op die fietspaden en ruimtes inschikkelijk te zijn.
De samenleving is dynamisch en veranderd voortdurend. Fietsers zijn geen fossielen. We kunnen meeveranderen en aanpassen.

Ik ben het voor 300% met @wolfman eens.

Van alle grotere fietsinfrastructuurprojecten in mijn woonplaats is vooral de doorstroming van de auto er beter van geworden.

1 like

Tussen geen handhaving en de helft van Nederland een agent zit erg veel ruimte. Op dit moment is handhaving vrijwel geheel afwezig.

https://www.ad.nl/binnenland/einde-bonnenquotum-heeft-verkeer-onveiliger-gemaakt~a11b30e5/

Maar het punt is dat vrachtfietsen wel degelijk óp de rijbaan mogen rijden (tenzij geslotenverklaring), maar ook (belangrijker) dat de bestaande infra helemaal niet geschikt is voor zulke voertuigen op het fietspad.

Het moge duidelijk zijn dat de helft van Nederland politieagent maken ietwat gechargeerd was, en er is natuurlijk heel veel licht tussen wel of niet handhaven.

Aangezien dwang en regelgeving in Nederland niet zo heel goed werkt, en handhaving niet goed mogelijk is (hoeveel km fietspad is er wel niet in Nederland, en hoeveel politie is er dan nodig) denk ik dat er iets anders moet gebeuren.

Zoals je zelf al als alternatief aangaf: maak de fietspaden breder en deel de ruimte.
Waarbij ik dan vind: Ook met vrachtfietsen en andersoortige brede voertuigen.

Daarbij moet je wellicht onderscheid maken tussen fietsers in het algemeen en leden van de Fietsersbond in het bijzonder.
In plaats dat verschillende fietsers elkaar het leven zuur maken zou ik liever dat deze discussie gaat over de verdeling van de beschikbare verkeersruimte tussen fietsers en automobilisten. In plaats van fietsstraten zou ik liever fietszones zien in dorpen en steden. Nu is het nog te gemakkelijk dat autoverkeer voorrang krijgt ten koste van fietsverkeer. Dit moet precies andersom !

@lomito, ik lees in jou reactie dat fietsersbondleden fossielen zijn die niet veranderen.
Dat zal jij vast niet zo bedoelen! Wil je het voor mij wat duidelijker maken?

Jouw idee om de totale ruimte voor al het verkeer anders in te delen, en dan met de focus op de fiets is uiteraard een hele prettige oplossing. Of het op korte termijn haalbaar is, dus voordat die vrachtfietsen op het fietspad komen of gedwongen worden tussen de auto’s te gaan, betwijfel ik.

Heb je ook een tussenoplossing?

Ruimte voor bredere fietspaden in de krappe binnensteden is er nauwelijks, maar die vrachtfietsen moeten nu al de weg op.
Dan moet je toch gaan denken aan een andere indeling van de beschikbare ruimte. Dus toch óp de rijbaan. Maar dan moet je ook gaan denken aan verlaging van de maximumsnelheid, autoluwe of liever nog autovrije binnensteden.
Meer fietspaden hebben we niet nodig, wél autopaden. Geef de rijbaan terug aan de bewoners, dan ontstaat er vanzelf genoeg ruimte voor gebruikers van de weg.

Een andere verdeling van de beschikbare ruimte lijkt mij ook een goede manier om de verdeling eerlijker te maken. Nu nemen auto’s te veel ruimte in beslag voor parkeren en rijden ten opzichte van fietsen.

Als we dit omdraaien is er voldoende ruimte voor alle soorten fietsen ten koste van automobiliteit. Dat heeft niet alleen voordelen voor de veiligheid maar ook voor de leefbaarheid van stad en dorp.