Aanrijding met 2 fietsers

Vorige week was ik aan het fietsen op een weg waar (motorrijtuig)verkeer 30 mag. Plotsling kwam van rechts een jongen vanuit een fietspad deze weg opfietsen om over te steken. Het fietspad waar hij vandaag fietstte, kwam hellend van beneden naar boven.

De jongen keek niet goed en ik kon niet meer remmen, hij bleef stil staan midden op de weg en ik knalde bovenop hem en vloog over de kop. Lichamelijke schade: gelukkig alleen wat schaafwonden bij mij. Materiele schade: het voorwiel van zijn fiets draait moeilijk en mijn iPhone is stuk (viel daar precies op). Verder wat kleinere kledingschade en misschien nog wat schade aan mijn fiets (nog onbekend).

MIjn vraag is: wie is hier aansprakelijk. De jongen kwam van rechts, er stonden geen haaientanden op de weg. Wel keek de jongen niet goed naar het verkeer wat voor hem van links komt en kan ik hem onmogelijk goed zien aankomen omdat het fietspad van beneden komt.

Als op het fietspad (moet wel verharde weg zijn) geen borden stonden, dan is het een gelijkwaardige kruising, dan heeft die fietser voorrang. Dat hij niet oplette doet niet ter zake. Het is wel een onoverzichtelijke kruising. Die moet jijzelf ook voorzichtig naderen. Wellicht een opletpunt voor de gemeente om iets aan te doen.
Aanrijdingformulier invullen en aan WA verzekering sturen. Fotootje zegt nog meer.