Waar blijft de fietsrevolutie in Nederland?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/waar-blijft-de-fietsrevolutie-in-nederland/

Dringen bij een stoplicht in Utrecht De fietsverkoop gaat door het dak en van over de hele wereld komen juichende berichten over steden die plaats maken voor de fiets. Berlijn, Parijs, Milaan, baanbrekend. Revolutionair. Prachtig! Maar hoe zit het in ons land? Waar blijft de fietsrevolutie in Nederland? Utrecht: Meer ruimte voor voetgangers, minder voor…

Blijf asjeblieft met jullie benen op de grond! De wereld is groter dan Utrecht of de Randstad! Typisch randstaddenken! Hier in Zuid-Limburg is er niets aan de hand. Doe effe normaal!
Ik zou graag wat meer fietsers zien, ook na de corona-periode. Ik moet het nog zien!

Het verschilt natuurlijk per regio, maar Groningen is ook geen Randstad. En er wonen nou eenmaal veel fietsers in de Randstad :wink:

Ik heb moeite om enig leedvermaak te onderdrukken, telkenmale heb ik op deze site geopperd dat de Fietsersbond een verkeerd doel nastreeft, namelijk het behouden van de status qua van fietspaden, voor mij pijnlijk herkenbaar in het verjagen van speed pedelecs van het fietspad naar de rijbaan (per 1 juli 2017). Begrijpelijk vanuit de beperkte visie dat het fietspad voor alleen fietsers zou moeten zijn… Deze visie is echter penny wise but pound foolish.

De ruimte voor fietsers op het fietspad wordt steeds kleiner bij een toenemend fietsgebruik bij ongeveer gelijkblijvend fietspadcapaciteit. Door het beleid te fixeren op consolidatie van de fietsinfra gaat men echter voorbij aan de onevenredig toebedeelde verkeersruimte en parkeerruimte van automobiliteit in binnensteden. Onevenredig omdat het ruimtebeslag niet in verhouding staat tot het aantal verplaatsingskilometers x personen. De fiets is in binnensteden veel efficiënter qua ruimtebeslag en zou bij toenemend gebruik meer ruimte mogen opeisen ten koste van “autoruimte”. Neem bijvoorbeeld de autoparkeerplaats waar slechts 1 auto met doorgaans 1 passagier (=bestuurder) ruimte in beslag neemt terwijl die 12-15m² ook ruimte kan bieden aan 8-10 fietsen. Ook het ruimtebeslag voor fietsverkeersruimte is met een vergelijkbare factor kleiner.

Naast de ruimtelijke voetafdruk heeft het autoverkeer veel meer negatieve invloeden op de leefbaarheid in de stad: geluidsoverlast, luchtvervuiling (uitstoot van roet/fijnstof, allerlei stikstofoxiden en diverse andere giftige stoffen), productie van veel warmte (grote bijdrage aan Urban Heat Island) en een flinke bijdrage aan verkeersonveiligheid door relatief grote massa x snelheid…

De argumenten voor uitbreiding van de fietsruimte in dorpen en steden ten koste van autoruimte liggen voor het oprapen maar de Fietsersbond laat die ruimte onbenut door de verkeerde focus op het fietspad en een opportunistische opstelling bij zaken als verkeersveiligheid en corona.

Auto’s uit de binnenstad verbannen moet bovenaan de agenda komen te staan. Heerlijk het begin van de Covid lock down. Rustig zonder lawaai buiten lopen en fietsen.

Verbannen is wel weer het andere uiterste… ik zou het houden op het ontmoedigen van autogebruik door parkeren duur te maken, parkeerplaatsen en doorstroming te beperken (minder rijbanen voor auto’s, voorrang voor fietsers, meer groentijd voor fietsers), fietsstraten in te richten (fietsers dominant)…

De stad autovrij maken is een utopische gedachte, maar autoluw maken is zeker haalbaar en ook prima te verantwoorden.

Ik denk dat het probleem m.b.t de fietsers en hierbij de fietspaden niet nieuw is.
Door de groter druk op de fietspaden m.n. in de randstad, komt het meer inzicht.
Dat fietsers té weinig ruimte krijgen en de 'heilige koe 'nog altijd teveel voorrang krijgt speelt al lang.
Wanneer de horeca dan óók nog eens ruimte van de fietsers afsnoept dan wordt het alleen maar zichtbaarder.
Kortom de fietser moeten veel meer ruimte krijgen dan nu het geval is en de 'heilige koe’moet m.n. uit de steden meer verbannen worden.
Fietspaden moeten óók meer aangepast worden aan meer drukte. dit houd in breder en meer gestroomlijnder zonder haakse bochten en veel te smal

1 like

Op de lijst van steden waar de ruimte voor fietsers wordt ingeperkt ten gunste van voetgangers kun je Den Haag zetten. Het binnenstedelijke voetgangersgebied waar jarenlang gefietst mag worden wordt tijdens de openingstijden van winkels afgesloten voor fietsers.

1 like

Wat hierbij ook meespeelt is dat het “fietsprobleem” in de binnensteden inmiddels kan concurreren met het “autoprobleem”: overvolle fietspaden, overvolle fietsenstallingen en overal in de stad struikel je over slecht geparkeerde fietsen en verweesde fietswrakken. Het fietsprobleem lijkt zich te ontwikkelen als een rattenplaag… slordig fiets- en parkeergedrag resulteert in aantasting van de beleving van de stedelijke ruimte.

Zo bezien is het verlies aan ruimte voor fietsers in sommige steden begrijpelijk, men heeft hetzelfde al gerealiseerd met autoverkeer en nu de fiets zich opdringt als plaag worden wandelgebieden fietsluw gemaakt, bijvoorbeeld alleen voor fietsers toegankelijk buiten de winkelopeningstijden. Een herhaling van zetten…

Met het vooruitzicht dat het fietsgebruik nog flink zal toenemen zullen de problemen alleen maar groter worden. De meest voor de hand liggende oplossing is het verder terugdringen van autoverkeer in steden, niet alleen vanwege het onevenredig grote ruimtebeslag voor verkeersruimte en parkeerruimte, maar ook vanwege uitstoot van giftige stoffen / fijnstof, geluidsoverlast en bijdrage aan verkeersonveiligheid.

Ik zie het wel zitten als binnensteden voetgangers de hoogste prioriteit geven, op de tweede plaats fietsers en als laatste auto’s. Dus grotere wandelgebieden met beperkte toegang voor fietsers, fietsstraten met beperkte toegang voor auto’s en gereduceerde ruimte voor stroomverkeer en parkeren van auto’s. In sommige steden is deze ontwikkeling al gaande en zal ongetwijfeld in meer steden navolging vinden.