Woonwerk op de fiets, lange afstand en geen douche

Lippendiensten, afspraken, herenakkoorden, convenanten, allemaal leuk en aardig, staat vaak goed op iemand’s c.v. , maar soms is er gewoon harde wetgeving nodig.
Aanpassing bouwbesluit lijkt me prima, poepen deed je vroeger ook maar in je eigen tijd totdat er toiletten in het bouwbesluit werden opgenomen.

Gelukkig zijn er ook werkgevers die wél beseffen dat fietsen naar het werk voordelen heeft voor het bedrijf en daarom meewerken aan het faciliteren daarvan. Andere bedrijven zullen uiteindelijk doorkrijgen dat ze minder concurrerend zijn door hogere kosten (transport, ziekteverzuim) en lagere opbrengsten (productiviteit). Dat heeft wellicht enige tijd nodig maar lijkt mij geen reden om de overheid erbij te betrekken. Dan gaat het nog langer duren en worden de kosten onnodig hoog.

Wat er gebeurd als de overheid er niet is bij betrokken hebben we kunnen zien bij de regels voor een berging bij nieuwe woningen.

In 2003 zijn de eisen vervallen en is gebleken dat meer en meer woningen zonder buitenberging werden opgeleverd omdat “de markt het wel zou regelen”. Onder andere door toedoen van de Fietsersbond is die verplichting gelukkig weer in het bouwbesluit opgenomen.

Voor woningen is de situatie anders omdat vrijwel iedere Nederlander over 1-2 fietsen beschikt en die graag buiten de woning wil stallen. Voor bedrijven ligt dat anders. Zoals gezegd zijn er bedrijven waar automobiliteit van ambulante medewerkers een gegeven is. Maar dus ook bedrijven waar medewerkers de hele dag op kantoor/bedrijf aanwezig zijn. Beiden een verplichting opleggen is niet effectief/efficiënt.

De overheid kan veel meer betekenen door samen met de FBnd aan te tonen dat fietsmobiliteit van werknemers meer voor- dan nadelen heeft, gebruikmakend van praktijkvoorbeelden waar deze voordelen aangetoond zijn. Vervolgens kunnen bedrijven zelf beoordelen of ze in hun specifieke bedrijfssituatie daar wat aan hebben.

Dát in plaats van fietsvoorzieningen te verplichten die vervolgens niet gebruikt gaan worden omdat medewerkers sowieso al met de auto op pad gaan (vertegenwoordigers, servicemonteurs, bouwvakkers, thuiszorgmedewerkers…).