Fietspaaltjes: rechters hechten aan ribbelrichtlijn

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietspaaltjes-rechters-hechten-aan-ribbelrichtlijn/

Als je tegen een fietspaaltje botst, kun je de letselschade waarschijnlijk verhalen op de gemeente. Gewonde fietsers stelden Bunnik en Son en Breugel aansprakelijk. En de rechters oordeelden (uiteindelijk): de paaltjes voldeden niet aan de ribbelrichtlijn. Op 8 februari 2011 fietste Arie Donck nietsvermoedend over het Dutmellapad door het bos naar zijn werk. In het…

Op de nieuwe Moreelsebrug in Utrecht staat aan weerszijden van de brug een paaltje. Deze brug is uitsluitend voor voetgangers en fietsers en begint/eindigt aan beide zijden met een flinke trap. Tamelijk absurd dus om daar paaltjes te zetten. Weliswaar begint er een lijn vijf meter van tevoren, maar die paaltjes zijn gewoon algeheel overbodig en gevaarlijk! Als het de bedoeling is te waarschuwen voor het einde van de brug en de naderende trap dan zijn er, dunkt mij, wel betere manieren, bijvoorbeeld een ribbelmarkering over de volle breedte. Ik heb wel eens een melding gemaakt bij de gemeente Utrecht, maar geen reactie.

Het viel mij ook op. Ik heb het de gemeente gevraagd. De gemeente antwoordde dat het bedoeld is om aan te geven dat je het einde van het fietspad hebt bereikt.

De ribbellijn moet minstens 10 m lang zijn. Bij 18 km/uur fiets je vijf meter per seconde. Bij een lijn van 10 meter heb je dan een seconde om je te realiseren dat er iets is (de reactieseconde) en een seconde om daadwerkelijk van de paal weg te sturen. de lijn op de foto is daarom ook niet goed: het eerste deel heeft geen ribbels, die waarschuwt je dus te laat. De ribbels moeten daadwerkelijk 10 meter voor het paaltje al beginnen.
Als het een fietspad met (brom- en) snorfietsen betreft of als speed-pedelecs zijn toegestaan, dan is zeker 20 meter nodig. Bij 36 km/uur rijden zij immers 10 meter per seconde en twee seconden reactie/bijstuurtijd is echt noodzakelijk. Snorfietsen rijden in de praktijk net zo hard al bromfietsen, daarom moet ook voor hen rekening worden gehouden met hogere snelheden dan 25 km/uur.

Als je gaat zoeken naar nieuwsberichten over botsingen met fietspaaltjes zijn er opvallend veel berichten over (snor)scooters die op paaltjes botsen.

wim salomons
Ik heb mogen meewerken aan de CROW publicatie betreffende paaltjes op fietspaden en het doet me goed op veel plaatsen de ontwerpschetsen, die ik heb mogen maken, tegen te komen in dit digitale tijdperk. Wat me niet goed doet zijn al die plekken waar e.e.a. niet volgens de richtlijnen is ingericht, zo ook bijvoorbeeld in Utrecht, een van de steden waar we n.b. voorafgaand aan de publicatie, een pilot hebben uitgevoerd. Ik heb in het kader van het SPV bij het ministerie voorgesteld om gemeenten te stimuleren en te assisteren bij het inventariseren van “foute” locaties in deze. Wanneer we het over een risicogestuurde aanpak hebben, dan lijkt me dit een voorzet voor open doel. Tot op heden niets gehoord. Misschien iets om samen met de fietsersbond nog eens door te spreken?

2 likes

Ik heb hier in Den Helder ook diverse punten waar paaltjes staan die NIET volgens de ribbelrichtlijn zijn afgegeven.
deze staan weliswaar aan het einde van een pad maar, de markering MIST!

Al die schadeclaims beginnen wel met het aantonen dat je het botsingverhaal niet hebt verzonnen. Daarom: laat (hulpvaardige) getuigen, na aankomst van de ambulance, niet met een dankjewel doorfietsen zonder hun contactgegevens te noteren.

Adressen van getuigen noteren is zeer verstandig. Maar bij de botsing in oost-brabant waren geen getuigen en is de gemeente toch aansprakelijk gesteld. Zie de motivatie van de rechtbank bij 4.5 en 4.14. Het helpt dus om een duidelijk de oorzaak in het ziekenhuis te melden. Bij onrechtmatige gevaarzetting geldt ook de omkeringsregel, zie bv https://nl.wikipedia.org/wiki/Onrechtmatige_daad_(Nederland)#Omkeringsregel

Nog beter is het als alle paaltjes gewoon verwijderd worden. Het is toch te gek dat paaltjes worden geplaatst om te voorkomen dat auto’s daar gaan rijden en dat fietsers daar de dupe van zijn.

Ik had nog nooit gehoord van die ribbelmarkering maar tijdens een recente fietstocht zag ik het voor het eerst… overigens was het paaltje op deze plaats inmiddels al verwijderd en lag er alleen nog de ribbelmarkering met gat in de bestrating.

1 like

Het artikel heeft het specifiek over Bunnik en bij de aanleg van de nieuwe onderdoorgang van het station lijken ze daar wel er iets ven geleerd te hebben:

Netjes met ribbels maar echt goed nadenken is er toch weer bij in geschoten, waarom twee paaltjes aan beide zijden van het “middeleiland” i.p.v. één in het midden?

Ook aan twee kanten waar om auto’s tegen te houden één kant genoeg is. Wat mij betreft hadden deze paaljes ook verder “de tunnel in” gemogen, als ik met de fiets van rechts kom staan de paaltjes aardig in de weg.

Onlangs weer aangegeven bij gemeentelijke verkeersdeskundige in Tytsjerksteradeel dat paaltjes op fietspaden en fietsbruggen, zoals over de centrale as in Burgum, veel overlast en ongelukken gaan veroorzaken en dat die voorkomen kunnen worden door aan beide zijde een ribbelrichtlijn aan te brengen.
Vervolgens krijg je te horen dat er maar weinig of geen intensiteit van fietsers is op die plek waar dat paaltje staat , dan vraag ik vervolgens hoe hij dat gemeten heeft als verkeersdeskundige.
Dan krijg ik geen antwoord op mijn vraag dus zo gaan verkeersdeskundige om met hun kennis of geen kennis. Dus u bent gewaarschuwd voor de fietsbrug over de centrale as in Burgum daar staat een paaltje.

Slechte of gevaarlijke infra heeft ook invloed op het gebruik daarvan. Ongetwijfeld is de lage intensiteit een gevolg van die paaltjes. Zo kun je als wegbeheerder dus ook het aanbod sturen.

Doet denken aan buslijnen op het platteland: omwille van bezuinigingen wordt de frequentie stapsgewijs verlaagd tot eerst eens per uur, dan eens per twee uur tot uiteindelijk eens per dag. En uiteindelijk wordt de lijn opgeheven wegens “gebrek aan aanbod”.

Hier dus:

“weinig of geen intensiteit van fietsers” is natuurlijk een onzinargument, je bouwt toch geen fietsbrug voor weinig fietsers en het lijkt me best een logische route van/naar Leeuwarden.

Ja, jammer dat de ribbelrichtlijn vergeten is, wat wel goed is is dat er een lantarenpaal bij staat, het maar één paaltje is en dat het op een punt staat waar de snelheid niet verhoogt is.

Dat hangt er vanaf van welke kant je komt … als je over de brug komt maak je juist vaart richting dat paaltje. Lijkt me juist gevaarlijk. Is trouwens ook een aanwijzing uit de paaltjesrichtlijnen: niet onderaan een helling.

Hallo Mike,

Dank voor je ondersteuning over het paaltje op de fietsbrug over de centrale as in Burgum.
Ik ben al jaren vrijwilliger van de fietsersbond voor T-diel dus wat steun kan ik wel gebruiken want de plaatselijke verkeerdeskundige Johan Meirink beroept zich er op dat hij geen klachten krijgt van fietsers die gebruik maken van deze route en dus over deze brug en de ribbelmarkering die niet is aangebracht. Dus stuur jou relaas naar deze verkeersdeskundige van T-diel. j.meirink@t-diel.nl
Hartelijk dank voor je medewerking , groet Huub Rutte

Ik vermoed dat jij ook fietser bent, dus hij heeft al één klacht.

Dat er geen klachten zijn denk ik komt omdat de meeste fietsers niet weten dat:

  1. Paaltjes relatief veel ongelukken veroorzaken
  2. Het volgen van de ribbelrichtlijn dat beduidend kan verminderen

En als ze het weten dan dienen ze nog niet zomaar een klacht in.

Maar juist een verkeerskundige zou dat wel moeten weten en zoals het artikel laat zien vindt de rechter dat ook.

Dat de gemeente geen klachten krijgt is geen argument. Zie punt 5.9 bij deze uitspraak van het gerechtshof
ECLI:NL:GHARL:2019:5880, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.200.485 (rechtspraak.nl)

Misschien handig om deze uitspraak ook te lazen lezen door de verkeerskundige.

@TestKees: Bedankt voor de link naar de uitspraak van het gerechtshof, een mooi stuk jurisprudentie dat waarschijnlijk mensen die de wegbeheerder aansprakelijk willen stellen na het aanrijden van een paaltje zal helpen.

Voor wie wil weten hoe het er in de praktijk uitzag:

Op dit moment is het betreffende paaltje er “nonchalant” links naast gelegd:

Na het doorlezen toch nog wat reacties:

Dat is dus niet een goede reden.

Behalve de overbodigheid van paaltjes aan beide kanten en het foute van twee plaatjes in het midden begrijp ik dat het ook niet goed is dat de plaatjes in een bocht staan.

Hoi Mike,nou de verkeersdeskundige is om er komt een ribbelmarkering op de fietsbrug over de Centrale As in mei of juni 2021 wordt dit aangebracht dus goed nieuws.
Het kwam ook door die hint van jou dus ik ben op zoek gegaan naar mensen die de intensiteit kunnen beoordelen en die woont er vlakbij dus deze bewoner heb ik gevraagd om een mail te sturen naar de verkeersdeskundige met haar bevindingen.
Vervolgens heb ik nog een bewoner kunnen vinden uit Suawoude ook die kunnen strikken voor zijn bevindingen met het ongemarkeerde paaltje op die fietsbrug.
bedankt voor de tip Groet Huub

1 like