Waar moet je je als racefietser aan houden?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/waar-moet-je-je-als-racefietser-aan-houden/

Echtparen op e-bikes hoeven niet opzij voor wielrenners Samen met Kees Bakker lopen we de voor wielrenners relevante regels door van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Oudere echtparen die gezellig keuvelend naast elkaar fietsen zijn wielrenners een gruwel. Maar volgens Kees Bakker van de Fietsersbond zijn mensen niet…

Zo lekker racefieters bashen.

Je mag inderdaad naast elkaar fietsen. Maar niet als je daardoor ander verkeer hindert of in gevaar brengt. In jouw redenatie hoef je ook niet voor een tegenligger aan de kant

En lekker in je eigen wereld keuvelen mag zeker niet als je daarbij niet in staat bent het andere verkeer in de gaten te houden.

Wielrenners die de weg opeisen als hun eigen wielerbaan zijn zeker niet ok. Maar grijze koppen die volledig in hun eigen wereld zonder op ofcom te kijken, het fietspad opstappen zeker ook niet

2 likes

Geen racefietsers bashen gewoon andere mensen beschermen. Er zijn legio racefietsers die zich prima gedragen en die in groep een fantastische wegkapitein hebben. Die in deze corona-tijd netjes achter elkaar fietsen en niet breed uitwaaieren over het fietspad of die niet naast elkaar blijven rijden op een fietspad van 3 m breed wanneer er tegenliggers zijn. Dit artikel is volledig onvolledig. De coronamaatregelen worden genegeerd:1,5 m afstand houden, niet samenkomen in grote groepen zonder 1,5 m afstand te houden bij een horecagelegenheid zoals ik lokale racefietsers heb zien doen. En die regels voor voetgangers zijn onvolledig namelijk artikel 4 ( zie ook VVN over voetgangers) zegt dat voetgangers wel degelijk aan de rand moeten wandelen of zelfs indien nodig in de berm moeten stappen bij tegenliggers op een rijweg, maar geldt dit niet voor een fietspad? In grote groep moeten ze zelfs aan de rechterkant wandelen en niet aan beide kanten. Ook het feit dat voetgangers toch op het fietspad lopen als er een (verplicht) voetpad ernaast is levert problemen op.Of domweg als paar aan weerszijden van een fietspad wandelen om zo 1,5 m van elkaar te blijven, maar dat elke fietser rakelings langs deze voetgangers moeten rijden.Mensen beseffen vaak niet hoeveel 1,5 m is net als het feit wat exponentiële toename inhoudt. Voor risicogroepen is dit een moeilijke tijd en dat beetje beweging dat ze kunnen krijgen moeten we respecteren.

1 like

Ik citeer uit het uitgebreide bericht van Michiel Slütter:

@3T106Rl daarentegen stelt:

Ik constateer dat wanneer je niet aan de kant gaat (en hoeft te gaan) om iemand te laten passeren, je die fietser/wielrenner hindert. Ik denk dat @3T106Rl het fout heeft.

1 like

Sjef, zoals ik schreef: “in deze corona-tijd netjes achter elkaar blijven rijden op een fietspad van 3m breed” 70 cm van de rand aan de ene kant en 70 cm van de rand van de andere kant en wat blijft over: 1m 60 en wat schrijft de wetgever ivm afstand houden buiten in corona-tijd: Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. Dus jongeren van < 13j vallen er niet onder, maar alle anderen moeten 1,5 m afstand houden. Dit hele stuk van Michiel Slütter gaat alleen over verkeersregels en die corona-regels vergeten we maar. Zo zitten er ook in de verkeersregels overal etherische opmerkingen zoals “gepaste afstand” en “aangepaste snelheid”.

Misverstandje: dit topic gaat dus over de verkeersregels, niet uitsluitend over het gedrag op de weg in corona-tijd.

Ik ben geen wielrenner. Mijn vrouw en ik fietsen sinds 2 jaar op een tandem, netjes achter elkaar. Wielrenners houden we bij lange na niet bij. We fietsen bijna altijd in Drenthe, Friesland en Overijssel. Van Wielrenners hebben we nog geen last gehad, ook geen gevaarlijke situaties meegemaakt. We fietsen meestal tussen 20 en 25 km/uur.

Maar bij elke rit zijn het de naast elkaar fietsende fietsers, die weinig oog hebben voor het overige verkeer. Het lijkt normaal dat dan het hele fietspad of een landweg gebruikt wordt. Het overige verkeer op het fietspad of de weg wordt gehinderd en het overige verkeer (en zich zelf) wordt in gevaar gebracht. Op het fietspad zou het niet meer toegestaan moeten zijn naast elkaar te fietsen tenzij er voldoende ruimte is voor het tegemoetkomende en het achteropkomende verkeer om te passeren. Anders is er sprake van hinderen.
Doordat fietsers naast elkaar fietsen zijn er veel meer bewegingen over de breedte van het wegdek nodig dan dat er achter elkaar gefietst wordt. Dat verhoogt de kans op ongelukken. Laten we wat meer rekening met elkaar houden. Als er beperkte ruimte is, geef dan ook de andere weggebruikers wat van de schaarse ruimte.

Het fietspad is er niet alleen maar voor de gezelligheid, je neemt op het fietspad deel aan het verkeer. Laten we het veilig houden.

3 likes

Waar je je als racefietser aan moet houden begint al fout. Aan deze regels moeten alle fietsers zich houden. Racefietsers zijn geen aparte categorie in het verkeer. Hier begint het stigmatiseren al.

Fietsers zo in groepen verdelen is niet erg constructief. Iedereen heeft last van hetzelfde probleem en naar elkaar wijzen is dan geen oplossing daarvan.

Als het gaat om irritante ‘groepen’ aan te wijzen staan scholieren en senioren misschien wel bovenaan. De eersten met drieën naast elkaar en telefoon in de hand, de laatsten breeduit slingerend over de weg en beide groepen zonder voertuigbeheersing of verkeersinzicht, met van alles en nog wat bezig, behalve met het verkeer. ANWB roept al tijden om een maximumsnelheid van 20 km/u én een helmplicht voor e-bikers. Daar zullen we als fietsersbond toch ook niet in meegaan toch?

Juridisch rammelt het ook, hier is iemand wetsteksten aan het interpreteren die overduidelijk geen jurist is. Het enkele feit dat iets niet genoemd wordt in de wet wil niet zeggen dat het is toegestaan, zoals het hinderend naast elkaar blijven fietsen als anderen willen passeren. Hinderend gedrag is wel degelijk verboden. Om dat te snappen moet je wellicht het oude RVV erbij halen en de intentie die de wetgever had bij het schrappen bij tal van bepalingen in het nieuwe RVV.

Maar blijf vooral beweren dat hinderend naast elkaar fietsen mag, dan komt daar binnenkort een expliciet verbod op. Maar dan overal en onder alle omstandigheden.

Dit hele stuk leest als een oproep tot onverdraagzaamheid jegens snelle fietsers. Dat is niet waar de Fietsersbond voor moet staan.

2 likes

Je haalt mij de woorden uit de mond. Totaal niet constructief om zo naar groepen te wijzen. Benoem het gedrag dat voor overlast zorgt. De wet geldt voor iedereen, niet alleen voor wielrenners! Dit zet fietsers alleen maar tegen elkaar op. Daar zou de Fietsersbond niet op in moeten zetten.

Ik vind de uitleg van Kees Bakker eerlijk gezegd wat simplistisch. In de wet is het zo dat het eerste lid van een artikel altijd de basisregel is, bij artikel 3 van de RVV is dat rechts rijden, in de opvolgende leden worden de uitzonderingen gemaakt.

Als ik de redenatie van Kees doorzet, dan zouden twee tegemoet komende fietsers op een tweerichting-fietspad zonder scheidingslijn naast elkaar mogen blijven fietsen ook al zou ik de berm in moeten, gelukkig is er ook nog artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

Behalve gevaar schrijft dat artikel ook voor dat het voor een ieder verboden zich zodanig dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Het begrip hinder wordt weliswaar in de wet niet exact gedefinieerd, maar ik durf mijn hand er wel voor in het vuur te steken dat het geen ruimte geven aan een snellere weggebruiker waar dat redelijkerwijze wel mogelijk is wel degelijk als een gedraging zoals genoemd in artikel 5 kan worden aangemerkt. Het spreekt vanzelf dat je een ander wel de gelegenheid moet geven om in te schikken.

Ik ben overigens geen racefietser, maar een vlotte fietsforens op eigen kracht.

3 likes

Helemaal eens, zie ook mijn reactie.

Raar verhaal van Kees Bakker. Hij kan met dezelfde informatie een stukje schrijven over het feit dat wetten en infrastructuur niet meer passen bij het drukke en gevarieerde fietsverkeer dat we tegenwoordig hebben. Dat lijkt me constructiever dan met verouderde wetgeving te zwaaien naar wielrenners die evenveel recht hebben om ergens te fietsen (ook in groepen, dat is niet verboden) als dikke banden fietsers.

1 like

Voor de duidelijkheid: de meningen hier verkondigd zijn meningen van individuele forumleden en niet van de Fietsersbond.

Twee zaken die ik nog even aan wil stippen:

  1. Toen ik 45 jaar geleden fietsles kreeg, werd mij duidelijk gemaakt dat je alleen met z’n tweeën naast elkaar mocht fietsen als je daarmee het ander verkeer niet hinderde. Het lijkt me sterk dat die regel in de loop is aangepast naar: je mag altijd naast elkaar fietsen, en als je dan het overige verkeer hindert, dan heeft dat overige verkeer pech. Dus …
  2. Mensen hebben reactietijd nodig als ze een signaal krijgen, bijvoorbeeld middels een fietsbel. Daar hebben wielrenners met hoge snelheid rekening mee te houden. Mijn fietsbel is zo luid dat je die op 60 meter afstand kunt horen. Toch is het onvoorstelbaar dat (met name oudere) fietsers mijn bel pas horen als ik er zo ongeveer naast fiets. En dan: ‘kun je niet bellen’ als reactie geven als je er voorbij fietst. Het lijkt me echt goed voor de veiligheid van ouderen dat ze het ouderwetse fietsplaatje voor slechthorenden gaan gebruiken als ze slechthorend zijn, zodat andere fietsers daar rekening mee kunnen houden.

5 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: Fietsersbond slaat de plank mis
Toelichting: deze berichten zijn/waren off-topic. Het staat eenieder vrij een nieuw topic aan te maken. Het komt de leesbaarheid van je eigen bericht zeer ten goede!

Het gaat mis op het moment dat men geen gezond verstand gebruikt.

Als snellere fietser betekent gezond verstand dat je bij onoverzichtelijke situaties met weinig ruimte je snelheid mindert en ruim van te voren belt om anderen erop te attenderen dat ze dadelijk worden ingehaald. Soms is er gewoon geen ruimte en andere weggebruikers kunnen niet in eens verdwijnen.

Als langzamere fietser betekent gezond verstand dat je bij het horen van een fietsbel van achteren het volgende doet: als je niet in de weg fietst blijf je zo door fietsen en ben je nu gewaarschuwd dat je wordt ingehaald zonder dat je het verder als een teken van agressie opvat, of als je wel in de weg fietst dan begin je met je beweging om naar rechts van het midden te gaan zodat anderen er langs kunnen.

En als schrijver van blogjes op fietsersbond.nl is gezond verstand om geen berichten te schrijven waarmee je mensen aanspoort elkaar op irritante wijze in de weg te zitten en op die manier confrontaties uit te lokken.

1 like